* Dokumentu sadaļā BJC nodarbību laiki
un zāles noslogojums 2019.gadam!

Vietnes karte: