Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā darbojas pulciņi: Papildus informāciju par katru tiem var apskatīt, uzklikšķinot uz attiecīgā nosaukuma tabulā vai pārlapojot ierakstus sadaļā Pulciņi. Pulciņu nodarbību grafiks I semestrim atrodas sadaļā Dokumentācija vai šeit. Interešu izglītības programmas 2021./2022. m.g.

 


Mūzika, teātris, dejas
1. Popgrupa „Zvanotiņas” Irina Burnaševa
2. Bērnu dramatiskais kolektīvs Dace Kalniņa-Aleksandrova
3. TDK „Delverēni” Ingrīda Feldmane
4. Ģitārspēles studija Anna Sēruma
5. Bērnu vokālais ansamblis “Kamolītis” Iveta Januševska
6. Bērnu vokālais ansamblis “Supermeitenes” Iveta Januševska
7. Tamburīns Alise Kļaviņa
8. 5.-9.klašu TDK “Pastalnieki” Aija Rūliete
9. 10.-12.klašu TDK “Pastalnieki” Aija Rūliete
10. 10.-12.klašu TDK “Pastalnieki” Aija Rūliete
11. Jauniešu tautas deju kolektīvs “Pastalnieki” Aija Rūliete
12. Sporta dejas Ina Vāvere

Vizuāli lietišķā māksla un rokdarbi
13. Pērļošana Ilze Balode
14. Aušana Aina Krastiņa
15. Roku darbiņi Sarmīte Stikāne
16. Bērnu mākslas studija 7-9 g./10-13 g. Anda Ozoliņa-Krūmiņa
17. Mākslas studija mazajiem 3-4 g./5-6 g. Anda Ozoliņa-Krūmiņa
18. Rotas un aksesuāri Ineta Rautiņa
19. Floristika un dekori Ineta Rautiņa
20. Robotika 4.-6.kl. Maksims Spaskovs
21. Koka izstrādājumi 1.-9.kl. Maksims Spaskovs
22. Tehniskā modelēšana Normunds Zizlāns
23. LEGO fanu klubiņš 5-15 g. Anda Ozoliņa-Krūmiņa

Pirmsskolas izglītības programmas
24. Burtiņš pie burtiņa 5-6 g. Everita Stradiņa
25. Skanošie burtiņi 3-4 g. Vita Talla

Vides pētnieki
26. Jēkabpils BJC Mazpulks Sandra Āriņa

Sports
27. Fitness jauniešiem Lidija Rusakova
28. Auto modelisms Edmunds Smans

Jauniešu klubi un organizācijas
29. Jauniešu klubs Lilija Upīte
30. Brīvā laika pavadīšanas klubs „Laipa” Ina Rogoļeva
31. Brīvā laika pavadīšanas klubs „Laipa” Ilze Balode
32. Brīvā laika pavadīšanas klubs „Smaids” Sandra Utināne
33. Brīvā laika pavadīšanas klubs „Smaids” Ilze Balode
34. Brīvā laika pavadīšanas klubs „Vanagi” Jekaterina Grahoļska-Krjukovska
35. Brīvā laika pavadīšanas klubs „Vanagi” Diāna Šilko
36. Brīvā laika pavadīšanas klubs „Atslēga” Ilona Rimeiķe
37. Brīvā laika pavadīšanas klubs „Atslēga” Inese Pūcīte

Valodas
38. Angļu valoda „Mācos spēlējoties!” 7-9 g. Aiva Kozuliņa
39. Pirmie solīši svešvalodā 4-6 g. Aiva Kozuliņa
40. Sarunvalodas klubiņš “Lets talk about” 10-13 g. Aiva Kozuliņa
41 Angļu valoda vidusskolēniem “Speak English” Anna Sēruma
42. Poļu valoda un kultūra 8-18 g. Jekaterina Grahoļska-Krjukovska

Estētikas skola. Pirmsskolas vecuma bērnu radošās nodarbības
43. Kristīgā mācība p.i.i. “Auseklītis” Sandra Utināne
44. Kristīgā mācība p.i.i. “Bērziņš” Zinaida Kotkina
45. Kristīgā mācība p.i.i. “Kāpēcītis”, “Zvaigznīte” Inita Zaharevska
46. Kristīgā mācība p.i.i. “Zvaigznīte” Valērija Jakule-Ozoliņa