Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā darbojas pulciņi: Papildus informāciju par katru tiem var apskatīt, uzklikšķinot uz attiecīgā nosaukuma tabulā vai pārlapojot ierakstus sadaļā Pulciņi. Pulciņu nodarbību grafiks I semestrim atrodas sadaļā Dokumentācija vai šeit. Interešu izglītības programmas 2022./2023. m.g.

 


Mūzika, teātris, dejas
1. Popgrupa „Zvanotiņas” Irina Burnaševa
2. Bērnu dramatiskais kolektīvs Dace Kalniņa-Aleksandrova
3. Teātra studija “ĶIRSIS” (improvizācijas treātris) Inese Zīle
4. Bērnu vokālais ansamblis “Kamolītis” Iveta Januševska
5. Bērnu vokālais ansamblis “Supermeitenes” Iveta Januševska
6. 5.-9.klašu TDK “Pastalnieki” Aija Rūliete
7. 10.-12.klašu TDK “Pastalnieki” Aija Rūliete
8. 10.-12.klašu TDK “Pastalnieki” Aija Rūliete
10. TDK “Ābolēni” 1.-4. kl. 5.-8. kl. Maruta Mīlīga
11. Jauniešu tautas deju kolektīvs “Pastalnieki” Aija Rūliete
12. Sporta dejas Ina Vāvere

Vizuāli lietišķā māksla un rokdarbi
13. Pērļošana Ilze Balode
13. Aušana Aina Krastiņa
14. Radošie Inga Kursīte
15. Bērnu mākslas studija 7-13 g. Anda Ozoliņa-Krūmiņa
16. Mākslas studija mazajiem 4-7 g. Anda Ozoliņa-Krūmiņa
17. Šūšanas studija 7-13 g. Anda Ozoliņa-Krūmiņa
18. Rotas un aksesuāri Ineta Rautiņa
19. Floristika un dekori Ineta Rautiņa
20. Robotika 4.-6. kl. Maksims Spaskovs
21. Koka izstrādājumi 1.-9. kl. Maksims Spaskovs
22. Tehniskā modelēšana Normunds Zizlāns
23. LEGO fanu klubiņš 5-15 g. Anda Ozoliņa-Krūmiņa

Pirmsskolas izglītības programmas
25. Burtiņš pie burtiņa 5-6 g. Everita Stradiņa
26. Skanošie burtiņi 3-4 g. Vita Talla
27. Lasām, rakstām, runājam 6-7 g. Elīna Blumberga

Vides pētnieki
28. Jēkabpils BJC Mazpulks Sandra Āriņa

Sports
29. Trases automodelisms Edmunds Smans

Jauniešu klubi un organizācijas
29 Jauniešu klubs Lilija Upīte
30. Brīvā laika pavadīšanas klubs „Laipa” Ina Rogoļeva
31. Brīvā laika pavadīšanas klubs „Laipa” Ilze Balode
32. Brīvā laika pavadīšanas klubs „Smaids” Sandra Utināne
33. Brīvā laika pavadīšanas klubs „Smaids” Ilze Balode
34. Brīvā laika pavadīšanas klubs „Vanagi” Jekaterina Grahoļska-Krjukovska
35. Brīvā laika pavadīšanas klubs „Vanagi” Diāna Šilko
36. Brīvā laika pavadīšanas klubs „Atslēga” Ilona Rimeiķe
37. Brīvā laika pavadīšanas klubs „Atslēga” Inese Pūcīte

Valodas
38. Angļu valoda „Mācos spēlējoties!” 7-9 g. Aiva Kozuliņa
39. Pirmie solīši svešvalodā 4-6 g. Aiva Kozuliņa
40. Valodu brīnumzeme 7-8 g. Aiva Kozuliņa
41. Runāsim angliski 9-11 g. Aiva Kozuliņa
42. Poļu valoda un kultūra 8-18 g. Jekaterina Grahoļska-Krjukovska

Estētikas skola
43. Kristīgā mācība p.i.i. “Auseklītis” Sandra Utināne
44. Kristīgā mācība p.i.i. “Bērziņš” Zinaida Kotkina
45. Kristīgā mācība p.i.i. “Kāpēcītis”, “Zvaigznīte” Inita Zaharevska
46. Kristīgā mācība p.i.i. “Zvaigznīte” Valērija Jakule-Ozoliņa
 

Jēkabpils novada bērnu un jauniešu centra struktūrvienība Aknīstē


Kultūrizglītība
47. Floristikas studija Smaida Zaičenkova
48. Popgrupa (7-18 g.) Madara Ozoliņa
49. Popgrupa (līdz 7 g.) Madara Ozoliņa
50. Mūsdienu deju pulciņš Inta Mežaraupe
51. Bērnu deju pulciņš Inta Mežaraupe
52. Bokflautistu pulciņš Modrīte Taube
53. Dramatiskais pulciņš Inta Mežaraupe

Citas izglītojošas programmas
54. Jauniešu interešu aizstāvība AWARD programmas īstenošana Evija Ķiķēna