Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Latvijas_skolas_soma_baneris 

Muzeju stāsti Latvijas skolas somā

Programma “Latvijas skola soma” dod iespēju ikvienam skolēnam piedzīvot kultūras norises kopumā desmit nozarēs. Viena no tām ir materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, ko glabā, pēta un popularizē muzeji. Muzeju noslēpumainība, vērtīgums un skaistums, šķiet saplūdis vienā veselumā ar ziedošo dabu. Tas, ka maijam piestāv muzeju apmeklējumi, izskaidrojams ne tikai ar ikgadējo Muzeju nakti. Par to liecina skolēnu un skolotāju izvēlētais galamērķis mācību gada izskaņas kopīgajos braucienos, kuros reizē ar jautru kopā būšanu tiek iegūtas jaunas prasmes, zināšanas, veidojas izpratne par līdz šim nesaprasto.

Muzeji kā spēcīgas kultūrizglītības iestādes aptver dažādas tēmas, kā, piemēram, vēsture, daba, māksla, literatūra, personības, etnogrāfija, arhitektūra, amatniecība un vēl daudzas citas.

Šī mācību gada 2.semestrī no kopumā 245 piedzīvotajām kultūras norisēm 141 bija satikšanās muzejos. Jēkabpils novada skolēni interesantā, saistošā veidā šajā semestrī iepazinuši ne vienu vien muzeja stāstu, esot gan kā skatītāji un klausītāji, gan līdzdalībnieki, jo tā veidotas daudzu muzeju kultūrizglītojošās programmas.

Iecienīti un ik gadu tiek apmeklēti: Turaidas muzejrezervāts, kas glabā Turaidas vēsturiskā centra kultūras pieminekļus, Varakļānu muiža ar programmu “Pa grāfa Borha pēdām”, kas iepazīstina ar grāfa atstāto mantojumu Varakļānu pilsētas attīstības vēsturē. Tāpat arī Pļavas muzejs Kaldabruņā, Melngalvja nams, Motormuzejs,  Latvijas Nacionālais dabas un Latvijas nacionālais mākslas muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Okupācijas muzeja Stūra māja, Cēsu pilsdrupas, Likteņdārzs Koknesē, skaistā Lūznavas muiža Maltā, Daugavpils Marka Rotko centrs un skrošu rūpnīca, Latgales Kultūrvēstures muzejs Rēzeknē. Protams, arī Krustpils pils un Sēļu sēta tepat, Jēkabpilī, kā arī Raiņa muzejs Tadenavā. Šogad dažas skolas atklājušas arī Rundāles pils burvību un metāla mākslas galeriju “Nester custom” Preiļos.

Daudz apgūts, daudz redzēts, iepazīts, tomēr programmas “Latvijas skolas soma” muzeju piedāvājuma klāsts ir plašs un vēl izzināms.

Noslēdzies vēl viens mācību gads. Arī nākamajā uzticīgs ceļabiedrs mācību procesa apguvē būs programma “Latvijas skolas soma” un brīnišķīgā iespēja gūt jaunus iespaidus, atklāsmes un zināšanas ar kultūras klātbūtni.

 


 

Piecgades atspoguļojums Jēkabpils 2.vidusskolas 8.d klasē

 Atskats lejuplādējams un lasāms PDF datnē.

 


 

Kultūras satikšana kopā ar skolas somu

Pagājis vēl viens izzinošs un atklājumiem pilns mācību gada semestris, un, jau ierasti - kopsolī ar kultūrizglītības programmu “Latvijas skolas soma”. Jēkabpils novada skolēni guvuši atkal jaunu pieredzi kultūrā, kuras loma personības attīstībā, kā zinām, ir īpaša un nozīmīga.

No visām desmit programmā ietvertajām kultūras nozarēm, skolas šajā semestrī lielākoties izmantoja muzeju piedāvājumu. Iepazīstot plašo kultūras mantojumu, arhitektūru, mākslu un vēsturi, kopskaitā tika apmeklētas 36 dažādas kultūrvietas, piedzīvotas 116 daudzveidīgas muzejpedagoģiskās programmas.

Salīdzinot ar iepriekšējiem diviem gadiem, kultūras norises bija iespējams apmeklēt klātienē, un skolas izvēlējās doties izbraukumos, kā arī aicināja māksliniekus pie sevis. Tā, piemēram, Rubenes tautas namā teatrālu cirka izrādi noskatījās Dignājas, Zasas un Rubeņu skolu jaunāko klašu skolēni, Jēkabpils 3.vidusskolā ar monoizrādēm viesojās aktieris Ēriks Vilsons, Aknīstē – leļļu teātris, savukārt, 2.vidusskolā pārsteidzoša un atmiņā paliekoša bija Operetes teātra izrāde, kas bija skatāma ar virtuālās realitātes 3D brillēm.

Laiks, kad nācās pielāgoties jauniem apstākļiem un ierobežojumiem, ir devis jaunas iemaņas digitālajā pratībā un radījis jaunus kultūras produktus. Joprojām programmas “Latvijas skolas soma” kultūras notikumu piedāvājumu klāstā ir daudz dažādu digitālo norišu tiešsaistes un ierakstu veidā, kurus skolas arī labprāt izvēlas. Antūžu skolēni tiešsaistē noskatījās Goda teātra izrādi, 2.vidusskolas skolēni smilšu kino izrādi “Apkārt pasaulei”. Ļoti iecienīta ir arī latviešu kinofilmu skatīšanās. Šajā semestrī skolēni noskatījušies 28 animācijas filmas, tostarp 10 septiņu filmiņu izlases, 13 spēlfilmas, no kurām, piemēram, jaunākās no filmām - “Ziemassvētki džungļos” skatījās 28 klases, bet filmu “Janvāris” 13 klases.

Pieminēšanas vērtas ir arī latviešu dziedātāju veidotās koncertprogrammas, kuras novembrī ietērpa skolu atmosfēru patriotiskās un svinīgās noskaņās, bet decembrī iemājoja ar sirdssiltumu un gaišumu.

Ieraudzīt citādāk, daudz saistošāk – šādu iespēju sniedz kultūras satikšana. Sirsnīgs paldies ikvienam skolotājam par vēl vienu rosīgu laika posmu, kurā skolēni pieredzēja daudzveidīgas un vērtīgas kultūras norises. Tās radījušas prieku, devušas jaunas zināšanas un pieredzi, kas rosina uz jaunām pārdomām un pasaules izpratni.

Lai arī šis gads kultūras notikumu piesātināts!


 

Kas Latvijas skolas somā septembrī?

Līdz ar mācību gada sākumu ceļu turpina arī programma “Latvijas skolas soma”.

Kā zināms, no Latvijas simtgades projekta tā kļuvusi par stabilu kultūrizglītojošu programmu, kas veicina sinerģiju kultūras un izglītības jomu darbībā, dod iespēju piedzīvot kultūru visiem skolēniem. Kultūras un mākslas iepazīšana spēj dot prieku, tā ir iespēja iepazīt jaunas vietas, lietas un notikumus.

Kā katru gadu, arī šis nav izņēmums – kultūras veidotāju piedāvājuma klāsts arvien paplašinās, sniedzot arvien saistošāku saturu, ko veiksmīgi izmantot mācību procesa organizēšanā. Dažas no kultūras jomām skolēniem un skolotājiem kļuvušas tuvas un iecienītas.

Septembrī Jēkabpils 3.vidusskolas 2.klase ciemojās Līvānu stikla un amatniecības centrā, izbaudot īpaši labo auru, ko rada tā atrašanās vieta pie Daugavas, amatnieku darbu un unikālo stikla fabrikas izstrādājumu enerģija. Savukārt 3.klašu skolēni Latgales vēstniecībā Gors noskatījās animācijas filmu “Zelta zirgs”.

Atašienes skolēni devās iepazīt mūsu Krustpils pili, kā arī Latgales jūgendstila pērli - Lūznavas muižu, kur izspēlēja vides izziņas spēli “Muižas sikspārņa Mūža misija”.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas audzēkņi septembrī paspējuši jau apmeklēt Turaidas muzejrezervātu, Līgatnes slepenos bunkurus, zinātnes centru “Tehnoannas pagrabi” Rīgā.

Tieši 1.septembrī, iesākot jauno mācību gadu, Salas vidusskolas 9. klase devās ekskursijā uz gleznaino Līgatni. Tur iegūtās sajūtas un pārsteidzošie atklājumi būs kā enerģijas deva veiksmīgam mācību cēlienam.

Jēkabpils 2.vidusskola iecienījusi biedrības “Ūdenszīmes” piedāvāto radošo dienu Pļavas muzejā Kaldabruņā. Jau pieredzētas keramikas nodarbības Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā, apskatīta ekspozīcija Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, piedzīvotas aizrautīgas programmas Latgales Kultūrvēstures muzejā, Rīgas Motormuzejā, Aglonas Maizes muzejā, kā arī tepat – Sēļu sētā.

Kultūras norišu apmeklēšana turpinās un līdz ar krāsaino rudeni iedvesmo un priecē.


 

Dzīves jēga ir prieks!

“Dzīves jēga ir prieks!” Tieši šī Imanta Ziedoņa atziņa tika iemantota kādā aizrautīgā un izzinošā kultūrizglītības nodarbībā, ko programmā “Latvijas skolas soma” piedāvā “Ziedoņa klase”. Ar norisi pēc norises Jēkabpils novada skolas soma tiek pildīta un papildināta ar atkal jauniem, svarīgiem un vērtīgiem atklājumiem.

Kultūras norišu piedāvājuma izlasē oktobrī uzsvars tika likts uz kino. Neapšaubāmi, kino nozare ir aizraujoša un cieši saistīta ar sabiedrībā notiekošajiem procesiem. To savā stāstījumā par kino kā izglītības procesa daļu apliecināja arī Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta zinātniskā asistente, lektore, kritiķe, Rīgas Starptautiskā kinofestivāla kuratore Dārta Ceriņa.

Jēkabpils novada skolu audzēkņi starp visiem daudzveidīgajiem notikumiem, šajā mēnesī izvēlējās apmeklēt arī kinoteātrus, lai noskatītos latviešu režisoru veidotās filmas. Kā viena no tām jāmin jaunās režisores Elzas Gaujas debijas filma “Mamma vēl smaida”. Turklāt, stāstot audzēkņiem par cilvēciskām vērtībām, daudzi skolotāji mācību procesā izmanto studijas Rija animācijas filmu “Zelta zirgs”, kas šo tēmu izklāsta vispārsaprotamā kinovalodā.

Apkopojot oktobrī izvēlētās kultūras norises, skolas apmeklēja arī daudz izglītojošu muzejpedagoģisku programmu: Vēsturiskajā Daugavpils skrošu rūpnīcā, Latvijas Okupācijas muzejā, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, Raiņa muzejā “Tadenava”, Cēsu pilsdrupās, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Tāpat tika iepazīts izcilais memoriālais ansamblis - Rīgas Brāļu kapi, Turaidas muzejrezervāts, Līvānu stikla un amatniecības centrs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Rēzeknes Kultūrvēstures muzejs, Pļavas muzejs Kaldabruņā, Krāslavas Amatniecības centrs, Gulbenes interaktīvais centrs dzelzceļa stacijas vēsturiskajā ēkā, kā arī Jēkabpils lepnums - Krustpils pils un mākslas galerija Mans’s.

Muzeju izstrādāto nodarbību daudzveidīgo tēmu piedāvājums un ekspozīciju apskate lieliski papildina skolu programmu, palīdzot skolēniem iegūt jaunu skatījumu literatūrā, mākslā, vēsturē, dabas un sociālajās zinībās, mūzikā un citos priekšmetos.

Oktobra vidū Rīgā, Latvijas Nacionālajā teātrī notikušais forums, kas pulcēja “Latvijas skolas somas” koordinatorus, skolotājus un kultūras nozaru ekspertus, vēlreiz apliecināja programmas nozīmi sabiedrības izpratnes veidošanā par kultūras īpašo lomu ikvienas personības attīstībā.