Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Biedrība „Jauniešu klubs “13. pirmdiena””

2021./2022.gada jaunais sastāvs

 

Apraksta nav!

 

Kas ir klubs "13.pirmdiena"?

Sabiedriskā labuma biedrība jauniešu klubs “13.pirmdiena” kopš 2002. gada darbojas Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra paspārnē. Vēsturiski organizāciju dibināja aktīvākie skolēnu pašpārvalžu līderi no pilsētas izglītības iestādēm. Jauniešu klubs ir atvērta organizācija jauniešiem vecumā no 16 gadiem līdz pat 25 gadiem.

Klubs ir  jaunatnes organizācija Jēkabpilī, kuras mērķis ir informēt un izglītot jauniešus par citu tautu kultūru, izglītību, jaunatnes darbību, vērtībām ģimenē un valstī.

Mēs popularizējam Eiropas vienotības ideju un Eiropas Savienības vērtības - demokrātiju, iecietību, toleranci un cilvēktiesību ievērošanu. Citiem vārdiem sakot, mūsu mērķis ir rosināt jauniešus nebūt vienaldzīgiem un pašiem iesaistīties savas un savas valsts nākotnes veidošanā. Būt pilsoniski aktīviem.

Ko klubs  dara?

Organizācijā darbojas brīvprātīgi jaunieši, kas organizē seminārus, lekcijas, konferences, nometnes, konkursus, tematiskos  vakarus un citus pasākumus.

Mēs labprāt atbalstām pilsētas pašvaldības organizētos pasākumus un akcijas. Izveidojusies laba sadarbība ar pilsētas nevalstiskajām organizācijām.

Parasti kluba jaunieši īsteno un piedalās dažādos projektos, organizē pasākumus, vada un piedalās semināros un diskusijās, rīko ekskursijas,  piedalās dažādos jauniešu konkursos un paši rīko konkursus, izdomā labdarības akcijas. 

Jaunieši ir dažādi, tomēr visus vieno vēlme nesēdēt malā, pašiem veidot savu dzīvi, iegūt pieredzi nākotnes darba gaitām un censties saviem spēkiem panākt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.
Visu šo gadu garumā jauniešiem bija aktuālas dažādas tēmas – reproduktīvā veselība, dzimumu līdztiesība, veselīgais dzīves veids, atkarību mazināšana un profilakse, pilsoniskā sabiedrība, savas vides labiekārtošana, jauniešu uzņēmējdarbība, jauniešu iespējas utt.

Svarīgākie uzdevumi…

 • Nodrošināt iespēju jauniešiem piedalīties dažādās aktivitātēs.
 • Veidot sadarbības tīklu ar Jēkabpils un Latvijas iestādēm un NVO.
 • Organizēt pasākumus sev un citiem jauniešiem.
 • Organizēt informatīvos seminārus jauniešiem par aktuālām tēmām.
 • Rakstīt projektus.


Jaunieši iegūst

Tiek rakstīti un īstenoti projekti, izveidots sadarbības partneru loks. Jaunieši iegūst praktisku pieredzi pasākumu organizēšanā un vadīšanā, kur viņi iejutās dažādās lomās, tiek celts viņu radošais potenciāls. Jaunieši izprot NVO darbības pamatprincipus, to jēgu, mērķus un uzdevumus, ir pārliecināti par sevi, atraktīvi un idejām bagāti. Darbošanās „Jauniešu klubā “13.pirmdiena”” dod iespēju jauniešiem papildināt savu CV.

Ar Jaunatnes starptautiskā aģentūras atbalstu pieredze dalībai jauniešu apmaiņas projektos Turcijā, Čehijā, Dānijā, Polijā, Spānijā.

Ikgadējie pasākumi

 • Karjeras nedēļai veltītie  pasākumi
 • Jauniešu  karjeras izvēles un prasmju apguves skola  “Atspēriens1,2,3”
 • Bluķa vakars
 • Starptautiskā veco ļaužu diena
 • Izglītojošās ekskursijas
 • Konkurss “Lāčplēši un Laimdotas”
 • Vasaras nometnes un c.

Jaunieši tiekas katru ceturtdienu Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra telpās no plkst. 14.30-19.10. Esam atvērti un labprāt savās rindās uzņemsim aktīvus jauniešus, kuri vēlas savas idejas un labo gribu realizēt dzīvē!

Kluba valdes priekšsēdētāja : Lilija Upīte, 26442577, 65231284

e-mail: lilija.upite@gmail.com

 

Apraksta nav!

 


 


 

Informācija par "13.pirmdienu" Jēkabpils jauniešu portālā.

Publikācija par "13.pirmdienas" 10 gadu jubileju