Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Bērnu, jauniešu un senioru brīvā laika pavadīšanas klubs „ATSLĒGA” ir atvērts kopš 2016. gada marta.

Brīvā laika pavadīšanas kluba mērķis ir sniegt iespēju bērniem, jauniešiem un senioriem iesaistīties dažādās radošās aktivitātēs, organizēt kultūras pasākumus, spēlēt galda spēles, satikties, jēgpilni un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Pēcpusdienās klubiņā notiek īsta rosība: zīmēšana, griešana, līmēšana, veidošana, gatavošana u.t.t. Klubiņa telpas ir rotātas ar bērnu radošajiem darbiem. Vecākajiem bērniem īpaši cieņā ir galda spēles un novuss, mazākajiem – puzzles, konstruktori un dažādu figūru veidošana ar plastilīnu. Pirmdienās klubiņā notiek angļu valodas nodarbības. Kopā svinam svētkus, ja ir vēlēšanās, arī dzimšanas dienas.

Klubiņā pulcējas arī vecākās paaudzes cilvēki, lai dalītos savā pieredzē ar jaunāko paaudzi, realizētu kopīgas idejas un projektus.

Bērnu, jauniešu un senioru brīvā laika pavadīšanas klubā „ATSLĒGA” strādā divi pedagogi – Ilona Rimeiķe un Inese Pūcīte.

Dalībnieku vecums: no 5 gadu vecuma

Atrašanās vieta: Ziemeļu iela 22-3, Jēkabpils