2021.-2022.gada interešu programmas un nodarbību laiki

Mācību procesa organizēšanas kārtība

Informācija par Valdības lēmumiem no 06.01.2022

Biedrība „Jauniešu klubs “13. pirmdiena””

Klubam ir jauna mājaslapa! Spied te, lai apskatītos!

Kas ir klubs "13.pirmdiena"?

Sabiedriskā labuma biedrība jauniešu klubs “13.pirmdiena” kopš 2002. gada  darbojas Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra paspārnē. Vēsturiski organizāciju dibināja aktīvākie skolēnu pašpārvalžu līderi no pilsētas izglītības iestādēm. Jauniešu klubs ir atvērta organizācija jauniešiem vecumā no 16 gadiem līdz pat 25 gadiem.

Klubs ir  jaunatnes organizācija Jēkabpilī, kuras mērķis ir informēt un izglītot jauniešus par citu tautu kultūru, izglītību, jaunatnes darbību, vērtībām ģimenē un valstī.
Mēs popularizējam Eiropas vienotības ideju un Eiropas Savienības vērtības - demokrātiju, iecietību, toleranci un cilvēktiesību ievērošanu. Citiem vārdiem sakot, mūsu mērķis ir rosināt jauniešus nebūt vienaldzīgiem un pašiem iesaistīties savas un savas valsts nākotnes veidošanā. Būt pilsoniski aktīviem.

Ko klubs  dara?

Organizācijā darbojas brīvprātīgi jaunieši, kas organizē seminārus, lekcijas, konferences, nometnes, konkursus, tematiskos  vakarus un citus pasākumus.

Mēs labprāt atbalstām pilsētas pašvaldības organizētos pasākumus un akcijas. Izveidojusies laba sadarbība ar pilsētas nevalstiskajām organizācijām.

Parasti kluba jaunieši īsteno un piedalās dažādos projektos, organizē pasākumus, vada un piedalās semināros un diskusijās, rīko ekskursijas,  piedalās dažādos jauniešu konkursos un paši rīko konkursus, izdomā labdarības akcijas. 
Jaunieši ir dažādi, tomēr visus vieno vēlme nesēdēt malā, pašiem veidot savu dzīvi, iegūt pieredzi nākotnes darba gaitām un censties saviem spēkiem panākt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.
Visu šo gadu garumā jauniešiem bija aktuālas dažādas tēmas – reproduktīvā veselība, dzimumu līdztiesība, veselīgais dzīves veids, atkarību mazināšana un profilakse, pilsoniskā sabiedrība, savas vides labiekārtošana, jauniešu uzņēmējdarbība, jauniešu iespējas utt.

Svarīgākie uzdevumi…

 • Nodrošināt iespēju jauniešiem piedalīties dažādās aktivitātēs.
 • Veidot sadarbības tīklu ar Jēkabpils un Latvijas iestādēm un NVO.
 • Organizēt pasākumus sev un citiem jauniešiem.
 • Organizēt informatīvos seminārus jauniešiem par aktuālām tēmām.
 • Rakstīt projektus.


Jaunieši iegūst

Tiek rakstīti un īstenoti projekti, izveidots sadarbības partneru loks. Jaunieši iegūst praktisku pieredzi pasākumu organizēšanā un vadīšanā, kur viņi iejutās dažādās lomās, tiek celts viņu radošais potenciāls. Jaunieši izprot NVO darbības pamatprincipus, to jēgu, mērķus un uzdevumus, ir pārliecināti par sevi, atraktīvi un idejām bagāti. Darbošanās „Jauniešu klubā “13.pirmdiena”” dod iespēju jauniešiem papildināt savu CV.

Ar Jaunatnes starptautiskā aģentūras atbalstu pieredze dalībai jauniešu apmaiņas projektos Turcijā, Čehijā, Dānijā, Polijā, Spānijā.

Ikgadējie pasākumi

 • Karjeras nedēļai veltītie  pasākumi
 • Jauniešu  karjeras izvēles un prasmju apguves skola  “Atspēriens1,2,3”
 • Bluķa vakars
 • Starptautiskā veco ļaužu diena
 • Izglītojošās ekskursijas
 • Konkurss “Lāčplēši un Laimdotas”
 • Vasaras nometnes un c.

Jaunieši tiekas katru ceturtdienu Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra telpās no plkst. 14.30-19.10. Esam atvērti un labprāt savās rindās uzņemsim aktīvus jauniešus, kuri vēlas savas idejas un labo gribu realizēt dzīvē!

Kluba valdes priekšsēdētāja : Lilija Upīte, 26442577, 65231284

e-mail: lilija.upite@gmail.com

 

Apraksta nav!

 


 


 

Informācija par "13.pirmdienu" Jēkabpils jauniešu portālā.

Publikācija par "13.pirmdienas" 10 gadu jubileju

 


 

 

 

 


 

13Pirmdiena Lilija RazinskaLILIJA RAŽINSKA

Esmu jauniešu kluba vadītāja. Man patīk radoši un entuziasma pilni cilvēki sev apkārt. Brīvajā laikā labprāt sportoju, apmeklēju kultūras pasākumus, ceļoju un lasu grāmatas. Darbs ar jauniešiem ir kā jaunības eliksīrs, kas nepārtraukti liek pilnveidoties, izglītoties un būt notikumu epicentrā.  Mans moto-“Drosmīgiem pieder pasaule!”

 

 

 

 

 

 

13Pirmdiena Svetlana LeskevicaSVETLANA LEŠĶEVIČA - kluba prezidente

Mani sauc Svetlana. Esmu komunikabla, smaidīga jauniete no Jēkabpils. Mācos Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 11.a klasē. Patīk mūzika, ķīmija, svešvalodas un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku! Pēc stundām es dziedu skolas korī "Ritums", apmeklēju Bērnu un jauniešu centrā pulciņu "Fitness jauniešiem" un jauniešu klubu "13.pirmdiena". Klubā esmu pirmo gadu, tādēļ ceru attīstīt vai uzlabot dažādas organizatoriskas prasmes, kā arī sniegt kādu labumu Jēkabpilij kopā ar maniem biedriem! Cilvēkos respektēju punktualitāti un augstu atbildības sajūtu.

 

 

 

 

13Pirmdiena Ricards SaulitisRIČARDS SAULĪTIS

Tātad, mans vārds ir Ričards Saulītis, esmu 17 gadīgs jaunietis. Dzīvoju Jēkabpilī un mācos Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Esmu kultūras cienītājs un dievinu skatīties izrādes un klausīties operu. Skolas laikā dziedāju ansamblī, dejoju tautas deju kolektīvā, spēlēju dažādās lugās, lasīju dzeju.  Brīvajā laikā attīstu savu fizisko spēku. Dievinu komunikablus cilvēkus, jo pašam ļoti patīk runāt un iepazīt jaunus cilvēkus.

 

 

13Pirmdiena Evija KovrigaEVIJA KOVRIGA

Mani sauc Evija. Mācos Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 11.a klasē. Esmu aktīva, radoša jauniete no Viesītes un jauniešu klubā “13.pirmdiena”  iesaistos pirmo gadu. Aizraujos ar mūziku, dziedu jauktajā korī ''Ritums'' un esmu absolvējusi Viesītes mūzikas skolu, kā arī mācījos mākslas skolā. Aktīvi darbojos arī Viesītes jauniešu domē. Brīvajā laikā atpūšos ar draugiem un apmeklēju dažādu veidu pasākumus.

 

 

 

13Pirmdiena Liga GaldinaLĪGA GALDIŅA

Sveiki, mani sauc Līga Galdiņa. Esmu aktīva un radoša personība. Man ļoti patīk atrasties dabā, vērot apkārtni un cilvēku rosību.  Mīlu dzīvniekus. Interesējos par mūsdienu latviešu dziesminiekiem, dzejniekiem un māksliniekiem. Jau otro gadu veiksmīgi darbojos jauniešu klubā “13.pirmdiena”.

 

13Pirmdiena Eletra ZurilaELETRA ŽURILA

 Mācos JVĢ. Man patīk fotogrāfēšana un mūzika. Divas lietas - bez kurām es nevarētu iedomāties savu dzīvi, neminot ģimeni, protams. Esmu radošs cilvēks un klubiņš ir īstā vieta, kur to visu lieku lietā!

 

 

 

 

 

13Pirmdiena Elizaveta KozlovaJELIZAVETA KOZLOVA

Esmu Jelizaveta, bet man vairāk patīk, kad mani sauc Līza. Esmu jautra, aktīva jauniete, kas mīl dabu un cilvēku emocijas. Nodarbojos ar visdažādākajām aktivitātēm. 2012.g. pabeidzu Mākslas skolu, 2 gadus apmeklēju taekwon-do nodarbības, bet pašlaik nodarbojos ar dejām. Ļoti priecājos, ka esmu Jauniešu klubā “13.pirmdiena”. Man patīk dāvāt cilvēkiem prieku un labu garastāvokli!

 

 

13Pirmdiena Emanuels FadejevsEMANUELS FADEJEVS

Mani sauc Emanuels, bet draugi mani sauc par Emi. Mācos Jēkabpils Valsts ģimnāzijā 11.a klasē, turpinu mācības Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā, jo mīlu mūziku un vēlos savu dzīvi un profesiju saistīt ar to. Apkārtējie mani raksturotu kā aktīvu, daudzpusīgu, radošu, komunikablu un elastīgu jaunieti, kas uzņemas, piedalās, dara - un dara to labi! "13.pirmdienā" darbojos pirmo gadu, taču jūtu, ka turpmākie gadi būs labu darbu un jauku atmiņām pilni.

 

 

 

 

13Pirmdiena Mara GadmaneMĀRA GĀDMANE

Atraktīva, atvērta jaunām idejām un piedzīvojumiem. Mācos Jēkabpils Valsts ģimnāzijā un brīvajā laikā labprāt apmeklēju orķestri, kori un tautu dejas. Draugi saka, ka esmu ļoti atklāta un tieša, nekad neklusēšu, ja vēlēšos izteikt savu viedokli. Man patīk pavadīt savu laiku lietderīgi un interesanti.

 

 

 

 

 

 

13Pirmdiena Darja SemjonovaDARJA SEMJONOVA

Mani sauc Darja. Mācos Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Esmu daudzpusīga, aktīva un sabiedriska. Patīk sadarboties un komunicēt ar cilvēkiem. Vienmēr smaidu, jo smaids dod spēku un uzlādē ar pozitīvu enerģiju.

 

 

 

 

 

 

 

13Pirmdiena Gerda KromaneGERDA KROMĀNE

Gerda Kromāne, 17 gadi. Mācos Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Brīvajā laikā apmeklēju kori, aerobiku un jauniešu klubu "13. pirmdiena". Kad ir iespēja, cenšos darboties kā brīvprātīgā, apmeklēju neformālās izglītības pasākumus.

 

 

 

13Pirmdiena Anzelika LukjanovaANŽELIKA LUKJANOVA

Mani sauc Anželika. Esmu jautra un pozitīva meitene. Ļoti patīk nodarboties ar ķīmiju, lasīt grāmatas un komunicēt ar dažādu tautību cilvēkiem. Atšķirībā no citām meitenēm man patīk nēsāt augstpapēžu kurpes.

 

 

 

13pirmdiena_Viktorija_Grigorjeva.jpgVIKTORIJA GRIGORJEVA

Mani sauc Viktorija. Esmu Jēkabpils 2.vidusskolas 11.b klases skolniece. Es mācos skolā, dejoju, nodarbojos ar mūziku un sportu, un no pirmā acu skatiena ne ar ko neizceļos... Dzīvoju pēc principa: labāk nožēlot izdarīto, nevis domāt, kā būtu, ja būtu! Pārsvarā esmu smaidīga, jautra, sabiedriska. Pēc rakstura esmu nosvērta un pacietīga, ļoti grūti izvest no pacietības, bet, ja kādam tas izdodas, tad labi nav. Vispār domāju, ka visas sliktās un labās rakstura īpašības ir sabalansētas tā, ka viss ir normas robežās! Es domāju, ka klubs "13.pirmdiena" ir dzīves skola, neliels tests, un milzīgs pārdabisks prieks.

 

 

 

 

13Pirmdiena Davids SilavsDĀVIDS SILAVS

Jau otro gadu mācos Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Patīk fizika, matemātika, tehnoloģijas. Pasākumu organizēšanā parasti palīdzu ar prezentācijām un fona mūzikas likšanu. Ārpusskolas laikā dejoju TDK "Kauranieši". Pievienoties "13.pirmdienai" man piedāvāja klasesbiedri, ko es nenožēloju! Patīk cilvēki, kas uzdrošinās un dara.

 

 

 

 

 

 

13Pirmdiena Daila DabolinaDAILA DĀBOLIŅA

Mani sauc Daila un brīvajā laikā nodarbojos ar grafisko dizainu, organizēju pasākumus, darbojos skolas parlamentā, dziedu korī, zīmēju un baudu mūziku. Hobijs ir veidot dizainus un tieši tāpēc vienmēr somā atrodas skiču klade. Interesējos par kultūru, politiku, literatūru, mākslu un mūziku.

 

 

 

13Pirmdiena Nikita SemjonovsNIKITA SEMJONOVS

Mācos Jēkabpils 2.vsk, 11. klasē. Brīvajā laikā  pavadu laiku ar radiniekiem, ceļoju un zīmēju. Esmu absolvējis Mākslas skolu. Patīk zvejot, sportot: skrienu, spēlēju volejbolu, dažreiz basketbolu. Piecus gadus trenējos karatē klubā "Samuraji". Esmu radoša un komunikabla persona, patīk sarunāties ar labiem cilvēkiem un palīdzēt, ja labi paprasīs :). Neapšaubāmi patīk klausīties mūziku: Imagine Dragons, Maroon5, LMFAO, Calvin Harris, John Newman. Labprāt piedalos skolas un ārpusskolas pasākumos. Apmeklēju  teātra pulciņu skolā un nu jau   vairākus mēnešus aktīvi darbojos jautrā un interesantā  klubiņā "13.pirmdiena" !!!