2022.-2023.gada interešu programmas un nodarbību laiki
Jaunais pulciņu saraksts!

 

 1. BJC nolikums
 2. BJC iekšējās kārtības noteikumi
 3. BJC darba kārtības noteikumi
 4. BJC struktūra
 5. Izglītības programma 2022
 6. BJC amatpersonu atalgojums

 7. Iestāšanās iesniegums jauniešiem no 18 gadiem PDF un RTF formātos
  un līdz 18 gadiem (vecākiem) PDF un RTF formātos

 8. BJC vadības darba plāns

 9. BJC Programmas 2022-2023
 10. BJC mācību procesa organizēšana 2021.gads


 11. BJC sasniegumi
  2012.-2013.m.g.,
  2014.-2015.m.g.,
  2017.-2018.m.g.,
  2018.-2019.m.g.,
  2019.-2020.m.g.,
  2020.-2021.m.g.,
  2021.-2022.m.g.
 12. BJC Gadagrāmata
  2013.gads,
  2014.-2015.gads
  2015.-2016.gads,
  2016.-2017.gads,
  2017.-2018.gads,
  2018.-2019.gads,
  2019.-2020.gads,
  2020.-2021.gads,
  2021.-2022.gads
 13. BJC zāles noslogojums 2022.-2023.m.g. I semestris
 14. BJC nodarbību laiki 2022.-2023.m.g. I semestris
 15. BJC nodarbību laiki 2022.-2023.m.g. II semestris
 16. BJC pakalpojumu cenrādis no 01.01.2019
 17. Informācija iestādēm un organizācijām
 18. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas process Jēkabpils BJC
 19. BJC Ētikas komisijas reglaments
 20. Pasākumu plāns 2017-2018
 21. Pasākumu plāns 2018-2019
 22. Pasākumu plāns 2019-2020
 23. Pasākumu plāns 2020-2021
 24. Pasākumu plāns 2021-2022
 25. Pasakumu plans 2022-2023
 26. Pasakumu plans 2022-2023 II pusgads
 27. Informācija par projektiem 2012.-2015.gads
 28. Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā (01.03.2016.)
 29. Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā 2019 (10.01.2019)

Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politika