Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

 

 1. BJC nolikums
 2. BJC iekšējās kārtības noteikumi
 3. BJC darba kārtības noteikumi
 4. BJC struktūra
 5. Izglītības programma 2022
 6. BJC amatpersonu atalgojums

 7. Iestāšanās iesniegums jauniešiem no 18 gadiem PDF un RTF formātos (atjaunināts 27.09.2023)
  un līdz 18 gadiem (vecākiem) PDF un RTF formātos  (atjaunināts 27.09.2023)

 8. BJC vadības darba plāns

 9. BJC Programmas 2022-2023
 10. BJC mācību procesa organizēšana 2021.gads


 11. BJC sasniegumi
  2012.-2013.m.g.,
  2014.-2015.m.g.,
  2017.-2018.m.g.,
  2018.-2019.m.g.,
  2019.-2020.m.g.,
  2020.-2021.m.g.,
  2021.-2022.m.g.,
  2022.-2023.m.g.
 12. BJC Gadagrāmata
  2013.gads,
  2014.-2015.gads
  2015.-2016.gads,
  2016.-2017.gads,
  2017.-2018.gads,
  2018.-2019.gads,
  2019.-2020.gads,
  2020.-2021.gads,
  2021.-2022.gads,
  2022.-2023.gads
 13. BJC zāles noslogojums 2023.-2024.m.g. I semestris (papildināts 27.09.2023)
 14. BJC nodarbību laiki 2023.-2024.m.g. I semestris (papildināts 27.09.2023)
 15. BJC pakalpojumu cenrādis no 01.01.2019
 16. Informācija iestādēm un organizācijām
 17. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas process Jēkabpils BJC
 18. BJC Ētikas komisijas reglaments
 19. Pasākumu plāns 2017-2018
 20. Pasākumu plāns 2018-2019
 21. Pasākumu plāns 2019-2020
 22. Pasākumu plāns 2020-2021
 23. Pasākumu plāns 2021-2022
 24. Pasākumu plans 2022-2023
 25. Pasākumu plans 2022-2023 II pusgads
 26. Informācija par projektiem 2012.-2015.gads
 27. Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā (01.03.2016.)
 28. Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā 2019 (10.01.2019)
 29. Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā 2023 (14.08.2023)

Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politika