Skolēni iepazīst stīgu instrumentus
Apraksta nav!
2Vsk Koncertlekcija 01 2Vsk Koncertlekcija 02 2Vsk Koncertlekcija 03