2022.-2023.gada nodarbību laiki otrajam pusgadam

5.a klases skolēnu ekskursija projekta “Skolas soma” ietvaros
Apraksta nav!
Gaigalava 01 Gaigalava 02 Gaigalava 03 Gaigalava 04 Gaigalava 05