Cienījamie vecāki un apmeklētāji!

Svarīga informācija, uzsākot 2020./2021. mācību gadu!

Dokumentācijas sadaļā ir  nodarbību laiki un zāles noslogojums

7.klases ekskursija
Apraksta nav!
7Kl 01 7Kl 02 7Kl 03