* Dokumentu sadaļā BJC nodarbību laiki
un zāles noslogojums 2019.gada rudenim!

* Latvijas skolas somas sadaļā daudzi notikumi

Vakarskola rokoperā "Lāčplēsis"
Apraksta nav!
Rokopera 01 Rokopera 02 Rokopera 03 Rokopera 04 Rokopera 05 Rokopera 06 Rokopera 07 Rokopera 08