Cienījamie vecāki un apmeklētāji!

Svarīga informācija, uzsākot 2020./2021. mācību gadu!

Dokumentācijas sadaļā ir  nodarbību laiki un zāles noslogojums

Jaunieši, politiķi un kafijas tase
Apraksta nav!
Politiki Kafija 01 Politiki Kafija 02 Politiki Kafija 03 Politiki Kafija 04 Politiki Kafija 05 Politiki Kafija 06 Politiki Kafija 07 Politiki Kafija 08 Politiki Kafija 09 Politiki Kafija 10 Politiki Kafija 11 Politiki Kafija 12 Politiki Kafija 13 Politiki Kafija 14 Politiki Kafija 15 Politiki Kafija 16