Cienījamie vecāki un apmeklētāji!

Svarīga informācija, uzsākot 2020./2021. mācību gadu!

Dokumentācijas sadaļā ir  nodarbību laiki un zāles noslogojums

Tehnobuss Jēkabpilī
Apraksta nav!
Tehnobuss 2017 01 Tehnobuss 2017 02 Tehnobuss 2017 03 Tehnobuss 2017 04 Tehnobuss 2017 05 Tehnobuss 2017 06 Tehnobuss 2017 07 Tehnobuss 2017 08 Tehnobuss 2017 09