Cienījamie vecāki un apmeklētāji!

Svarīga informācija, uzsākot 2020./2021. mācību gadu!

Dokumentācijas sadaļā ir  nodarbību laiki un zāles noslogojums

Brīvā laika pavadīšanas klubs „Atslēga”
Apraksta nav!
Klubs Atslega01 Klubs Atslega02 Klubs Atslega03 Klubs Atslega04 Klubs Atslega05 Klubs Atslega06 Klubs Atslega07 Klubs Atslega08