Cienījamie vecāki un apmeklētāji!

Svarīga informācija, uzsākot 2020./2021. mācību gadu!

Dokumentācijas sadaļā ir  nodarbību laiki un zāles noslogojums

Radošo darbnīcu telts "Pa Lūša pēdām"
Apraksta nav!
Pa Lusa Pedam 01 Pa Lusa Pedam 02 Pa Lusa Pedam 03 Pa Lusa Pedam 04 Pa Lusa Pedam 05 Pa Lusa Pedam 06 Pa Lusa Pedam 07 Pa Lusa Pedam 08 Pa Lusa Pedam 09 Pa Lusa Pedam 10