Cienījamie vecāki un apmeklētāji!

Svarīga informācija, uzsākot 2020./2021. mācību gadu!

Dokumentācijas sadaļā ir  nodarbību laiki un zāles noslogojums

Silvija Aizporiete saņem Latvijas mazpulku goda nomināciju „Augsim Latvijai”
Foto: Spodra un Valdis Purviņi
Silvija 01 Silvija 02 Silvija 03 Silvija 04