* Dokumentu sadaļā BJC nodarbību laiki
un zāles noslogojums 2019.gada rudenim!

* Latvijas skolas somas sadaļā daudzi notikumi

Silvija Aizporiete saņem Latvijas mazpulku goda nomināciju „Augsim Latvijai”
Foto: Spodra un Valdis Purviņi
Silvija 01 Silvija 02 Silvija 03 Silvija 04