Silvija Aizporiete saņem Latvijas mazpulku goda nomināciju „Augsim Latvijai”
Foto: Spodra un Valdis Purviņi
Silvija 01 Silvija 02 Silvija 03 Silvija 04