Cienījamie vecāki un apmeklētāji!

Svarīga informācija, uzsākot 2020./2021. mācību gadu!

Dokumentācijas sadaļā ir  nodarbību laiki un zāles noslogojums

Karjeras diena 8.-9. klasēm
Apraksta nav!
Karjeras Diena 8 9 Klasem 01 Karjeras Diena 8 9 Klasem 02 Karjeras Diena 8 9 Klasem 03 Karjeras Diena 8 9 Klasem 04