Cienījamie vecāki un apmeklētāji!

Svarīga informācija, uzsākot 2020./2021. mācību gadu!

Dokumentācijas sadaļā ir  nodarbību laiki un zāles noslogojums

Bērnu nometnes kopā ar Knauķi un Žiperi!
Apraksta nav!
KnaukiZiperi01.jpg KnaukiZiperi02.jpg KnaukiZiperi03.jpg KnaukiZiperi04.jpg KnaukiZiperi05.jpg KnaukiZiperi06.jpg KnaukiZiperi07.jpg KnaukiZiperi08.jpg KnaukiZiperi09.jpg KnaukiZiperi10.jpg KnaukiZiperi11.jpg KnaukiZiperi12.jpg KnaukiZiperi13.jpg KnaukiZiperi14.jpg KnaukiZiperi15.jpg KnaukiZiperi16.jpg KnaukiZiperi17.jpg KnaukiZiperi18.jpg KnaukiZiperi19.jpg KnaukiZiperi20.jpg