Cienījamie vecāki un apmeklētāji!

Svarīga informācija, uzsākot 2020./2021. mācību gadu!

Dokumentācijas sadaļā ir  nodarbību laiki un zāles noslogojums

“Rakstu darbi” Daugavpilī
Apraksta nav!
RakstuDarbiDaugavpili_01.jpg RakstuDarbiDaugavpili_02.jpg RakstuDarbiDaugavpili_03.jpg RakstuDarbiDaugavpili_04.jpg RakstuDarbiDaugavpili_05.jpg RakstuDarbiDaugavpili_06.jpg RakstuDarbiDaugavpili_07.jpg