Cienījamie vecāki un apmeklētāji!

Svarīga informācija, uzsākot 2020./2021. mācību gadu!

Dokumentācijas sadaļā ir  nodarbību laiki un zāles noslogojums

Radošā darbnīca "Iekrāso rudeni!"
Apraksta nav!
Iekraso_rudeni_01.jpg Iekraso_rudeni_02.jpg Iekraso_rudeni_03.jpg Iekraso_rudeni_04.jpg Iekraso_rudeni_05.jpg Iekraso_rudeni_06.jpg Iekraso_rudeni_07.jpg Iekraso_rudeni_08.jpg Iekraso_rudeni_09.jpg