* Dokumentu sadaļā BJC nodarbību laiki
un zāles noslogojums 2019.gadam!

Vokālā ansambļa "Kamolītis" 20 gadu jubilejas koncerts
6. aprīlī Jēkabpils Tautas namā izskanēja Jēkabpils BJC vokālā ansambļa "Kamolītis" 20 gadu jubilejas koncerts. Mīļš paldies visiem koncerta dalībniekiem, kas padarīja šos skaistos svētkus tik sirsnīgus un īpašus! Paldies Jānim Lācim par fotogrāfijām!
Kamolitim20 01 Kamolitim20 02 Kamolitim20 03 Kamolitim20 04 Kamolitim20 06 Kamolitim20 07 Kamolitim20 08 Kamolitim20 09 Kamolitim20 10 Kamolitim20 11 Kamolitim20 12 Kamolitim20 13 Kamolitim20 14 Kamolitim20 15 Kamolitim20 16 Kamolitim20 17 Kamolitim20 18 Kamolitim20 19 Kamolitim20 20