Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Ja vēlies pievienoties
Autors: admin | 19.09.2013 | Komentāru nav
 • Izvēlies programmu, kas Tevi interesē.
 • Iepazīsties ar pulciņa skolotāju un nodarbības vietu.
 • Noskaidro nodarbību laikus, pulciņa dalības maksas apjomu mēnesī.
 • Iepazīsties ar  Jēkabpils BJC iekšējās kārtības noteikumiem.
 • Vēlreiz pārdomā un pārliecinies, vai Tava izvēle atbilst Tavām vēlmēm, vai spēsi visu apvienot ar mācībām skolā vai citām ārpusstundu nodarbībām.
 • Atnes vecāku parakstītu iesniegumu, ja Tev jau ir 18 gadi, tad iesniegumu vari rakstīt pats, un reģistrē to pie lietvedes.
 • Regulāri, līdz katra tekošā mēneša 15.datumam, centies samaksāt pulciņa dalības maksu.

Atceries:

 • Ilgstošas slimības gadījumā (10 un vairāk dienas) jāiesniedz ārsta zīme, tad par kavētajām nodarbībām jāmaksā nebūs.
 • Maksājot kasierei, precīzi nosauc pulciņu un mēnesi, par ko Tu maksā un saglabā saņemto kvīti, jo tā apstiprina maksājumu.
 • Veicot samaksu bankā jānorāda:

Reģ. Nr 90001654522
Seb banka, UNLALV2X
Konts LV55UNLA0009014130954
      - audzēkņa vārds un uzvārds
      - pulciņa nosaukums
      - par kuru mēnesi maksā.

 • Ja Tu vēlies izstāties no izvēlētās interešu izglītības programmas, tad vecākiem obligāti jāraksta iesniegums par izstāšanos. Ja Tev jau ir 18 gadi, tad iesniegumu vari rakstīt pats.
 • Ja izvēlēto nodarbi esi nolēmis turpināt arī nākamajā mācību gadā, iesniegums jāraksta no jauna katru mācību gadu.
 • Ja 2 vai vairāk bērni no ģimenes apmeklē izglītības iestādi, tad piemērojama 50% atlaide katram interešu izglītības pulciņam.