Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs
Autors: Dace Laizāne | 27.03.2014 | Komentāru nav

Centra galvenais darbības mērķis ir palīdzēt bērniem, kam ir dažāda veida attīstības, mācīšanās, uzvedības traucējumi. Pieredze rāda, ka ļoti svarīgi ir savlaicīgi diagnosticēt dažādu traucējumu cēloņus, kas kavē bērna pilnvērtīgu attīstību un iekļaušanos mūsdienu mainīgajā vidē, kā arī sniegt mērķtiecīgu palīdzību traucējumu mazināšanai un novēršanai.

Ko mēs piedāvājam?

Centrā ir iespējams saņemt psiholoģes Diānas Strauses, speciālās pedagoģes Initas Kolkovskas un logopēdes Andras Maksimovas palīdzību.

  • Psiholoģe konsultē vecākus, bērnus un pedagogus par viņus interesējošiem jautājumiem (bērnu emocionālais stāvoklis, iekļaušanās kolektīvā, uzvedības problēmas, mācīšanās grūtības u.c.). Nepieciešamības gadījumā, izmantojot dažādus Latvijā adaptētus, standartizētus un validizētus testus (piem. Vudkoka-Džonsona kognitīvo spēju tests, Vekslera intelekta tests u.c.) veic bērnu kognitīvo spēju izvērtējumu, sociāli emocionālās sfēras, kā arī psiholoģisko izpēti un sniedz rekomendācijas vecākiem un pedagogiem turpmākajam darbam ar bērnu. Centrā pieejama arī smilšu spēles terapija.
  • Logopēde konsultē bērnus, vecākus un pedagogus runas vai rakstu valodas traucējumu gadījumos un izstrādā ieteikumus vecākiem par tālāko darbību un veidiem kā palīdzēt bērnam.
  • Speciālā pedagoģe ar dažādu testu palīdzību veic skolēna izpēti (nosaka lasītprasmi, rakstītprasmi, sīko motoriku, aritmētikas prasmes u.tml.), iegūto informāciju apstrādā un izmanto individuālā izglītības plāna sastādīšanai un rekomendāciju sniegšanai vecākiem un pedagogiem. Strādājot individuāli, bērniem ar mācīšanās traucējumiem palīdz apgūt mācību vielu, motivē skolēnus noticēt savām spējām, palīdz izstrādāt dienas režīmu konkrētam bērnam.

Kā mūs atrast?

Centrs atrodas Jēkabpilī, Draudzības alejā 26.
Ar mums var sazināties, zvanot uz mob.tālr. 20371529 vai 20371543.

Speciālistu konsultācijas Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem pieejamas bez maksas!

IIAC pakalpojumu izcenojumus var lejuplādēt šeit