Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Aktuāla informācija vecākiem!
Autors: Lilija Ražinska | 16.10.2020 | Komentāru nav

Saskaņā ar 2020. gada 9. jūnija (prot. Nr. 40 32. §) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. (Grozīta ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544; MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 616)
(https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai)

 Par iestādes darba organizēšanu skolēnu rudens brīvdienās no 2020.gada 19.oktobra līdz 23.oktobrim.(nepieciešamības gadījumā arī turpmāk)

Rūpējoties par mūsu audzēkņu un pedagogu veselību un inficēšanās riska samazināšanu, skolēnu brīvlaikā nodarbības klātienē tiek atceltas.

 BJC_paliec_majas

 

Brīvlaika nedēļā pedagogi sagatavo mācību metodiskos materiālus turpmākā darba organizēšanai attālināti vai individuāli.  Par mācību procesa modeli no 26.10. līdz 06.11. (nepieciešamības gadījumā arī turpmāk),  pedagogi informēs vecākus personīgi.

Saite uz dokumentu: BJC mācību procesa organizēšana.

 

VISC_process

 

Pateicamies par sapratni.

 BJC administrācija