Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Vokālie ansambļi „KAMOLĪTIS” un „SUPERMEITENES” martā
Autors: Lilija Ražinska | 07.04.2021 | Komentāru nav

Abi vokālie ansambļi arī marta mēnesī turpināja darboties attālināti. Pavasara tuvošanās jūtama arī abu ansambļu repertuāra izvēlē.

Ansambļa „KAMOLĪTIS”  repertuārā iekļautas dziesmas „Hei, saulīte”( E.Putniņas mūz.,v.) un „ Lai dziedam!”( D.Robules mūz.,v.). Skolas vecuma dziedātājiem piedāvāta dziesma „ Mammīte -bitīte”( V.Siliņas mūz., A. Leines v.).  Ansambļa dziedātājiem, tuvojoties Lieldienām, tika piedāvātas dziesmas „ Bailīgie zaķi ”( V.Siliņas mūz., I.Priedītes v.)- šī dziesmiņa ir piemērota mazākajiem dziedātājiem, savukārt  skolēniem tika piedāvāts apgūt dziesmu „ Švīk, švāk, zaķi nāk” ( V.Siliņas mūz., I. Priedītes v.).   Lai Lieldienās skanētu arī latviešu tautasdziesma, piedāvāju dziedātājiem apgūt  dziesmu „ Atnāca Lieldiena” V.Vītolas apdarē.

Arī  ansambļa „ Supermeitenes” repertuārā ieskanas pavasarīgas notis. Martā meitenēm piedāvāju apgūt jautru dziesmu „ Laba diena”(G.Stankeviča mūz., G.Rača v.,  un mazliet filozofiskāku dziesmu „ Vēlies” (E.Zariņas mūz., I.Vilciņas v.)

Tuvojoties Lieldienu svētkiem, arī „ SUPERMEITENĒM ” piedāvāju apgūt dziesmu ar latviešu tautas dziesmas vārdiem un Vitas Siliņas sacerēto melodiju „ Lieldienu dziesma”.

Ansambļa „ KAMOLĪTIS” dziedātāji piedālījās arī BJC organizētājā akcijā „ Lieldienu raibumi radošos darbos” zīmējot, krāsojot un  aplicējot savus radošos darbiņus . Paldies par atsaucību  Agnetai, Gerdai, Elīnai, Arinai, Esterei, Martai, Milai, Patrīcijai, Montai, Nikolai un Marselai , kā arī viņu vecākiem.