Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Vokālie ansambļi „KAMOLĪTIS” un „SUPERMEITENES” janvārī
Autors: Lilija Ražinska | 05.02.2021 | Komentāru nav

Pēc garajām ziemas brīvdienām, KAMOLĪŠA skolas vecuma dziedātājiem tika piedāvāts apgūt Vitas Siliņas sacerēto melodisko dziesmu ”Ziema” (latv. t.dz. vārdi). Ansambļa mazākie dziedātāji apguva Daces Robules sacerēto dziesmu „ Vējš”.

Dziesma „Mazā Dace” (Vitas Siliņas mūzika, D. Šimkunas v.) ir saistoša visiem KAMOLĪŠA dziedātājiem.

Ansambļa „SUPERMEITENES” dziedātājām tika piedāvāts apgūt Tomasa Kleina un Guntara Rača dziesmu „Viegli, viegli”. Sakarā ar pašlaik jauniešu vidū popularitāti ieguvušo 80-to un 90-to gadu populāro, toreiz tā dēvēto „ estrādes ”mūziku (vairāk gan ārzemju mākslinieku), meitenēm piedāvāju apgūt latviešu estrādes „zelta klasiku” - Raimonda Paula un Guntara Rača dziesmu „Baltā dziesma” un Olgas Rajeckas iedziedāto Imanta Kalniņa dziesmu „Svētku diena”.

Skolotāja Iveta Januševska