Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Vokālie ansambļi „Kamolītis” un „Supermeitenes” aprīlī
Autors: Lilija Ražinska | 05.05.2021 | Komentāru nav

Abi vokālie ansambļi aprīlī turpināja darboties attālināti.

„KAMOLĪTIM ”pavasara tēmai veltītais repertuārs papildinājās ar Jonitas Štomas sacerēto dziesmu „ Pavasara ziediņi”. Turpinājām apgūt E.Putniņas dziesmu „Hei, saulīte”. 4. maija svētkiem atkārtojām un nostiprinājām Martas Ritovas un Ingas Cipes dziesmu „Mūsu Latvija”.

Sakarā ar to, ka tuvojas mācību gada beigas un pamatizglītībā vecākajās klasēs parasti šis ir saspringts laiks, ansambļa „SUPERMEITENES” repertuārs netika papildināts ar jaunām dziesmām. Piedāvāju atkārtot U.Marhileviča un G.Rača dziesmu „Iedomājies”, Andra Sējāna latviešu tautadziesmas apdari „Saule auda audekliņu”. Valsts svētkiem piedāvāju atkārtot Martas Marijas Sproģes dziesmu „Mūsu planēta”.

Lai maija mēnesī varētu vadīt ansambļu nodarbības ārtelpās, vienojos ar Jēkabpils TN vadību par iespēju darboties TN iekšējā, slēgtajā pagalmā - Kino placī. Visi gaidām ārtelpu nodarbībām labvēlīgus laikapstākļus!

Skolotāja I.Januševska