Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Oktobris – mazpulcēnu projektu mēnesis!
Autors: Lilija Upīte | 15.12.2021 | Komentāru nav

Katrs mācību gads mazpulcēniem sākas ar projekta darbu apkopošanu, kas veikts pavasara un vasaras mēnešos, prezentācijas veidošanu par paveikto un aizstāvēšanu vērtētājiem. Ieguldītais darbs ir ļoti apjomīgs, kas ietver sevī gan plānošanu, gan praktisko pētniecību, darba rezultātu apkopošanu, izvērtēšanu, grāmatvedības daļu par izdevumiem un ieņēmumiem projektā, gan arī secinājumiem un darba rezultātu  izvērtēšanu. Šogad mazpulcēni pētīja tomātu audzēšanu, aso piparu, palmu, arbūzu, kaktusu, dažādu puķu un vīģu audzēšanu mājas apstākļos. Lepnums, ka visi mazpulcēni savus projektus ir sagatavojuši izvērtēšanai vērtētājiem un strādā pie sava darba prezentācijām!

BJC mazpulka vadītāja Sandra Āriņa