Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Kristīgās mācības pulciņš janvārī
Autors: Lilija Ražinska | 05.02.2021 | Komentāru nav

Kristīgās mācības pulciņš pirmskolas izglītības iestādē "Zvaniņš" savu darbību turpina.

Nodarbības, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas periodā, norit nedaudz savādāk, kā bijām ieraduši.

Ir nodibināta WhatsApp grupa, kurā, vienu reizi nedēļā, katrai vecuma grupai, tiek nosūtīts skolotājas ierunāts teksts.

Bērni noklausās skolotājas atsūtīto stāstu un pēc tam zīmē zīmējumu, ko vecāki nofotografē un atsūta skolotājai uz WhatsApp grupu.

 

Stāstos tek apskatītas dažāds tēmas, kas aizskar jebkura cilvēka dzīves sfēras – mīlestību, naidu, piedošanu, dusmas, godīgumu, melošanu, prieku, rūpes par citiem u.c.. Bērniem ir iespēja salīdzināt kāda rīcība ir slikta, bet kāda atbilst Bībelei un kristīgās ētikas pārliecībai, kuru ievērojot cilvēks var dzīvot labu un krietnu dzīvi.

Skolotāja Zanda Lūse