No 7. aprīļa atsevišķi Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra pulciņi atsākuši  darbību klātienē ĀRA NODARBĪBĀS, kā arī turpina darboties attālināti.

Projekts “Draudzīga ģimene pašvaldībai”

Kristīgās mācības pulciņš februārī
Autors: Lilija Ražinska | 02.03.2021 | Komentāru nav

Kristīgās mācības pulciņš pirmskolas izglītības iestādē "Zvaniņš" savu darbību turpina.

WhatsApp grupā vienu reizi nedēļā katrai vecuma grupai tiek nosūtīts skolotājas ierunāts teksts par tēmām, kas aizskar jebkura cilvēka dzīves sfēras – mīlestību, naidu, piedošanu, dusmas, godīgumu, melošanu, prieku, rūpes u.c..

Bērniem ir iespēja salīdzināt kāda rīcība ir slikta, bet kāda atbilst Bībelei un kristīgās ētikas pārliecībai, kuru ievērojot cilvēks var dzīvot labu un krietnu dzīvi.

Skolotāja Zanda Lūse