Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Ieskats BLP klubiņa „Atslēga” marta aktivitātēs
Autors: Lilija Ražinska | 07.04.2021 | Komentāru nav

Bijām radoši un piedalījāmies Jēkabpils BJC aicinājumā iesaistīties pilsētas afišu stabu un stendu vizuālā un mākslinieciskā svētku noformēšanā! Dalībnieku darbi tika nogādāti BJC un digitālo darbu kopijas izvietotas pie afišu stendiem!!!

Aizraujošs pasākums izvērtās klubiņa dalībniekiem, kuri piedalījās foto pasākumā - ” Zaķi pilsētas vidē”. Klubiņa pedagogi nofotografēja 5 pilsētas objektus un nosūtīja foto bildes klubiņa jauniešiem. Dalībnieku uzdevums bija strādāt ar fotoshop lietotni un pievienot foto attēliem savu svētku zaķi! Iesūtītie darbi tika izmantoti foto kolāžas veidošanai un klubiņa logu svētku noformēšanai!

Eksperimentējām un radoši darbojāmies tiešsaistes  - radošajās darbnīcās: ”Olu veidošana no plastikas” Dalībniekiem individuāli tika izsniegtas nepieciešamo materiālu pakas. Skolotāja Inese Pūcīte uzaicināja audzēkņus uz radošajām darbnīcām team platformā. Savukārt skolotāja Ilona Rimeiķe vadīja  radošo darbnīcu nodarbību, kā veidot lieldienu rotājumus no plastikas masas. Izveidotie darbi tika izskaistināti un izmantoti telpu dekorēšanai – Lieldienu noskaņas radīšanai mājās!

Klubiņa audzēkņiem bija iespēja piedalīties pārsteiguma aktivitātē  - „Strausa olu apgleznošanā” !!! Izmantojot dažādas mākslas tehnikas un akrila krāsas tika apgleznotas finiera olas. Darbus būs iespējams aplūkot Kena parkā!!!

Pedagogi: Ilona Rimeiķe, Inese Pūcīte