No 7. aprīļa atsevišķi Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra pulciņi atsākuši  darbību klātienē ĀRA NODARBĪBĀS, kā arī turpina darboties attālināti.

Projekts “Draudzīga ģimene pašvaldībai”

Bērnu mākslas studija, LEGO fanu klubiņš aprīlī
Autors: Lilija Ražinska | 06.05.2021 | Komentāru nav

Aprīlī pulciņi darbojās attālināti. WhatsApp pulciņa dalībnieku grupā un pulciņa e-pastā tika ievietoti radošo darbu uzdevumi. Bērni labprāt dalījās ar savu veikumu, ievietojot tos pulciņa WhatsApp grupā. Visus darbiņus apkopoju nelielā filmiņā, lai bērnos rosinātu un pilnveidotu radošumu.

Katru nedēļu bērniem ir iespēja tikties tiešsaistē TEAMS. Tiešsaistes nodarbībās darbojamies praktiski.

Aprīlī notika arī āra nodarbības.

APRĪĻA NEDĒĻAS TĒMAS:

“Mākslas studija mazajiem” un”Bērnu mākslas studija”:

  • PAVASARIS
  • DZĪVNIEKI
  • MANA ĢIMENE
  • Āra nodarbības – APGEZNOJĀM MAISIŅUS, KO IESĀKĀM PIRMS IEROBEŽOJUMIEM. APGLEZNOJĀM AKMEŅUS – IEKLAUSĪJĀMIES AKMENS STĀSTĀ.

“LEGO fanu klubiņš”:

  • SPĒLE
  • LIDOŅI
  • KUĢI – āra nodarbība

Paldies vecākiem par atbalstu un bērniem par radošu darbošanos!