Cienījamie vecāki un apmeklētāji!

Saistībā ar 12.martā Ministru kabinetā pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, lai ierobežotu vīrusa Covid 19 izplatīšanos valstī, informējam ka Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs  (ieskaitot arī - Bērnu un jauniešu klubi "Laipa", "Smaids", "Vanagi", "Atslēga") no 13. marta līdz 12. maijam, pārtrauc mācību procesu klātienē.

Par aktualitātēm un turpmāko rīcību aicinām sekot līdzi informācijai mūsu mājaslapā www.jekabpils-bjc.lv un Facebook lapā Jēkabpils BJC.

 

TDK "Ābolēni"
Autors: Laura Ābola | 28.09.2017 | Komentāru nav

Latviešu tautas dejas nodarbības bērniem 1.-4.klase. Nodarbībās tiek pilnveidota jauniešu deju prasme, attīstot viņu stāju, sekmēta programmas dalībnieku emocionālā un intelektuālā veidošanās par brīvu, atbildīgu un radošu personību, tāpat tiek veidota izpratne par Latvijas kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanu, kopšanu un attīstību.

Nodarbībās, iepazīstot un izdejojot jaunrades un latviešu rotaļdejas,  tiek apgūti latviešu tautas deju soļi, roku un kāju stāvokļi, satvērieni un grupējumi, apgūtas kombinācijas un deju zīmējumi. Tāpat tiek veicināta izturība, iepazīta skatuves kultūra un disciplīna uz skatuves, dejā  un ārpus tās. Praktiskajās nodarbībās, caur dejas mākslu tiek pilnveidota dejiskuma, muzikalitātes, mīmikas un emocionalitātes izjūta. Tāpat tiek veidota izpratne par latviešu tautas tērpa valkāšanas kultūru un tradīcijām.

Latviešu tautas dejas nodarbības gaita:

  • Iesildīšanās - caur kustību un asociāciju spēlēm sagatavojam ķermeni slodzei.
  • Nodarbība - kustību atkārtošana un nostiprināšana, jaunu kustību un kombināciju iepazīšana caur rotaļdejām.
  • Atpūtas brīdis - caur sociālajām spēlēm tiek risināti disciplīnas, sadarbības prasmju u.c. aktuāli jautājumi.
  • Nodarbība - kustību atkārtošana un nostiprināšana, jaunu kustību un kombināciju iepazīšana caur rotaļdejām.
  • Nobeigums - stiepšanās un elpas vingrinājumi, pārrunas un pašanalīze.

Vadītāja Laura Ābola

 

TDK Ābolēni