Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Pulciņš “Trases automodelisms”
Autors: Everita Stradiņa | 02.03.2023 | Komentāru nav

Pulciņā “Trases automodelisms” darbojas bērni no 6 – 18 gadu vecumam. Tiek apgūtas iemaņas un prasmes konstruēt, būvēt un vadīt automodeļus. Pulciņš ietver arī automodelisma trases pilnveidi un kopšanu, kura procesā tiek iesaistīti arī pulciņa dalībnieki.

Automodelisms ir ļoti precīzs, aizraujošs sporta un aktivitāšu lauka pavadīšanas veids. Šī nodarbe bērniem attīsta praktisko izaugsmi un loģisko domāšanu. Bērniem ir iespēja attīstīt smalkās prasmes konstrukciju izveidē un automodeļu vadīšanā.

Gatavojoties sacensībām, jaunie sportisti mācās būt disciplinēti, jo sacensībās ir stingri noteikumi, kuri ir noteikti jāievēro.

Jēkabpils BJC ir paveicies ar trases interesanto formu un virāžām, šī ir viena no retajām Latvijā izveidotajām trasēm, kura ietver visinteresantāko braukšanu!

Pulciņu “Trases automodelisms” vada skolotājs Edmunds Smans.
Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās.
Tālr.nr. papildu informācijai – 26564636.