Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Pirmie solīši svešvalodā
Autors: admin | 20.09.2012 | 3 komentāri

„Pirmie solīši svešvalodā”

Nodarbības tiek organizētas jaunākā vecuma bērniem vecumā no 3-5 gadiem. Nodarbību laikā tiek apgūtas 4 prasmes: runāšana, klausīšanās, lasīšana un rakstīšana.

Runā lielākā vērība tiek pievērsta jaunu vārdiņu apguvei un to praktiskam pielietojumam, kā arī vienkāršu teikumu veidošanai.

Klausīšanās sākotnēji aprobežojas ar skaņu diferencēšanu, zināmu vārdu atpazīšanu, savukārt vēlākās mācību procesa stadijās tā ir vienkāršu dziesmiņu, skaitāmpantiņu un dialogu klausīšanās.

Zīmējumu pārvilkšanas vingrinājumi, ciparu un burtu pārzīmēšana veicina roku motorikas attīstību.

„Mācos spēlējoties”

Nodarbības tiek organizētas jaunākā un skolas vecuma bērniem vecumā no 6-9 gadiem.Mācību procesā pamatā tiek izmantotas spēles un rotaļas. Tieši šajā vecumā mācīšanai ir jābūt motivējošai, bet tajā pat laikā arī jautrai un aizraujošai, lai radītu bērnos vēlmi savas zināšanas pilnveidot. Bērniem patīk atklāt ko jaunu, izmantot savu iztēli un būt radošiem. Spēles ir viena no mācīšanas metodēm, ar kuras palīdzību bērni vieglā un interesantā ceļā apgūst svešvalodu. Ar spēlēm un rotaļām ir iespēja apgūt ne tikai galvenās pamatprasmes, bet arī paplašināt vārdu krājumu un uzlabot gramatiku.

Angļu valodas nodarbību gaita:

  • Iesildīšanās- skaitāmpantiņu, dziesmiņu skaitīšana vai dziedāšana, lai bērns pierastu dzirdēt angļu valodu un izrunāt skaņas, kas atšķiras no dzimtās valodas skaņām.
  • Jaunās vielas apguve- vēlreiz atkārtojot iepriekš apgūto vielu, papildinot to un tad iepazīstinot bērnu ar jauno vielu.
  • Aktivitātes- spēles, rotaļas,  rokdarbu, uzdevumu veikšana.
  • Nobeigums- padarītā atrādīšana, kopīga jaunās dziesmiņas dziedāšana, pantiņu skaitīšana, kopīga grāmatas lasīšana.

 

 

Antra
Pirms 8 gadiem
Kā var pieteikties šim pulciņam!

BJC lapas administrators
Pirms 8 gadiem
Sadaļā Informācija-Kontakti ir atrodama BJC darbinieku kontaktinformācija. Domāju, ka direktora vietniece izglītības jomā Ražinska Lilija varēs sniegt jums informāciju.

es
Pirms 8 gadiem
Tur var pedalities tikai berni no 4-8 gadiem