No 7. aprīļa atsevišķi Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra pulciņi atsākuši  darbību klātienē ĀRA NODARBĪBĀS, kā arī turpina darboties attālināti.

Projekts “Draudzīga ģimene pašvaldībai”

Mūsdienu dejas 1.-9.klase
Autors: Laura Ābola | 09.10.2017 | Komentāru nav

Mūsdienu dejas nodarbības 1.-9. klašu skolēniem bez priekšzināšanām.

Nodarbībās tiek sekmēta programmas dalībnieku emocionālā, intelektuālā un fiziskā attīstība. Veidoti priekšnoteikumi, lai skolēns veidotos par brīvu, atbildīgu un radošu personību. Nodrošināta pamatzināšanu apguve dažādos mūsdienu deju žanros, kvalitatīva mākslinieciskā snieguma, estētisko un tikumisko principu ievērošana. Sekmēta programmas dalībnieku kustību kultūras bagātināšana un repertuāra paplašināšana dažādos mūsdienu dejas mākslas žanros.

 Mūsdienu dejas nodarbības gaita:

  • Iesildīšanās - vingrinājumi stājas veidošanai, lokanībai un ritma attīstīšanai.
  • Nodarbība - dažādu mūsdienu deju žanru pamatkustību, kombināciju apguve.
  • Atpūtas brīdis - caur sociālajām spēlēm tiek risināti disciplīnas, sadarbības prasmju u.c. aktuāli jautājumi.
  • Nodarbība - dažādu mūsdienu deju žanru pamatkustību, kombināciju apguve.
  • Nobeigums - stiepšanās un elpas vingrinājumi, pārrunas un pašanalīze.

Vadītāja Laura Ābola

 

 Mūsdienu Deju Pulciņš