Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Mākslas studija mazajiem
Autors: admin | 26.10.2022 | Komentāru nav

Nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem (no 4 gadiem)

Nodarbošanās ar vizuālo mākslu attīsta bērna sensoras spējas, kas ir svarīgs nosacījums mācīšanās spēju kvalitātei sākumskolā. Mākslas nodarbības attīsta pirmsskolas vecuma bērnu daudzpusīgi, rosina iztēli un radošu domāšanu. 

Darbošanās mākslas pulciņā rada iespēju bērniem nodarboties ar grafiku, zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu un mācīties radoši strādāt ar daudzveidīgiem vizuālās mākslas materiāliem, atbilstoši bērnu vecumam, apgūstot dažādas darba tehnikas un paņēmienus.

Mācību gada laikā audzēkņu radošie darbi tiek prezentēti BJC izstādēs. Pulciņš iesaistās dažādos  mākslas konkursos.

2022./2023.m.g. NODARBĪBAS NOTIEK TREŠDIENĀS:

1. grupa no plkst. 14.30 līdz 16.00
2. grupa no plkst. 16.00 līdz 17.00
3. grupa no plkst. 17.00 līdz 18.00
4. grupa no plkst. 18.00 līdz 19.00

Pulciņa sk. Anda Ozoliņa-Krūmiņa
e-pasts anda.ozolina.krumina@inbox.lv
T.N. 28369424