Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Latviešu tautas deju grupa "Pastalnieki"
Autors: admin | 19.09.2012 | Komentāru nav

Deju grupa "Pastalnieki" ir viens no vadošajiem Latvijas bērnu tautas deju kolektīviem un savā pastāvēšanas laikā kolektīvs ir bijis laureāts dažādos valsts mēroga konkursos un skatēs.

Pulciņā bērni apgūst latviešu tautas dejas pamatsoļus, pamatkustības. Bērni izkopj stāju, gaitu, iemācās brīvi kustēties pie jebkuriem mūzikas ritmiem.

Bez kustību iemaņām pulciņa dalībnieki mācās skatuves uzvedības kultūru, kura palīdz veiksmīgi piedalīties dažādos konkursos.

Visu bērnu ieguvums, piedaloties deju nodarbībās, ir sevis paša iekšēja sakārtošana, sevis disciplinēšana, spēja savu kustību sasaistīt kopīgā darbībā - muzikālā priekšnesumā.

Kolektīva dalībnieku grupas: 3.klase, 4.klase, 5.-6.klase, 7.-9.klase un 16-20 gadi

 

Apraksta nav!