Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Kristīgā mācība
Autors: Sandra Utināne | 08.10.2015 | Komentāru nav

Jēkabpils PII iestādēs “Zvaniņš”,  “Auseklītis”, “Bērziņš”,  “Zvaigznīte”.

Mūsu valstī Atmodas laika sakumā tika izdots likums, kas paredz starpkonfesionālo  kristīgās mācības apgūšanu skolās, pirmsskolas iestādēs un svētdienas skolās.

Jēkabpilī skolās sākumskolas klasēs kristīgo mācību bērni apgūst kopš 1991.gada, bet kopš 2011.gada arī pirmsskolas vecuma bērniem ir iespēja  apgūst Bībeles patiesības, jo neviens nav par jaunu, lai iepazītu Dievu.

Kristīgās mācības mērķis ir sniegt bērniem zināšanas par Dievu un Bībeli, veidot izpratni par to lomu cilvēces vēsturē un katra cilvēka personīgajā dzīve. Mācīt bērniem izvērtēt kristīgās ētikas un morāles vērtību priekšrocības cilvēka attieksmē pret apkārtējo pasauli, savstarpējā saskarsmē, brīvas un radošas personības attīstībā, iepazīstināt ar tradicionālo Baznīcu svētkiem.

Nodarbībās bērni mācas pateikties Dievam par radīto pasauli, ar cieņu izturēties pret Bībeli, būt saudzīgiem, iecietīgiem, līdzjūtīgiem, labvēlīgiem pret visu Dieva pasauli. Mīlēt savus vecākus, savus tuvākos un sevi pašu.