Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Bērnu mākslas studija skolniekiem
Autors: admin | 26.10.2022 | Komentāru nav

Nodarbības skolas vecuma bērniem.

Audzēkņi apgūst gleznošanas un veidošanas pamatus, zīmēšanas pamatiemaņas, attīsta iztēli un fantāziju, kā arī mācās radoši izpausties, apgūstot dažādās vizuālās mākslas tehnikas,  apgūst zināšanas par priekšmetu konstruktīvo uzbūvi, krāsu mācību,  dizaina pamatus un kompozīciju.

Nodarbībās bērni un jaunieši strādā ar daudzveidīgiem materiāliem, pielietojot mūsdienīgas vizuālās mākslas tehnoloģijas, attīstot savas intereses un radošu potenciālu, iepazīstas ar izcilo latviešu un pasaules mākslinieku daiļradi un kultūrvēsturi.  Mācību gada laikā audzēkņu radošie darbi tiek prezentēti BJC izstādēs. Pulciņš iesaistās dažādos  mākslas konkursos.

2022./2023.m.g. NOBARBĪBAS NOTIEK OTRDIENĀS:

1. grupa no plkst.13.00 līdz 15.00
2. grupa no plkst.15.00 līdz 17.00
3. grupa no plkst 17.00 līdz 19.00

Pulciņa sk. Anda Ozoliņa-Krūmiņa
e-pasts anda.ozolina.krumina@inbox.lv
T.N. 28369424

 

Apraksta nav!