Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Projekts “Dzīves prasmju laboratorija-2”
Autors: Lilija Ražinska | 05.07.2021 | Komentāru nav

Biedrības „Jauniešu klubs “13.pirmdiena””

PROJEKTS "DZĪVES PRASMJU LABORATORIJA-2"

Projekta finansiālais atbalsts Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jēkabpils BJC

 BJC_laboratorija2_plakatsJūlija mēnesī biedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena”” ir uzsācis projektu “Dzīves prasmju laboratorija-2”, ko finansiāli atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs.

Pielietojot neformālās izglītības metodes, apgūt jaunas zināšanas un prasmes mūžizglītībai, kas stiprinātu  jauniešu garīgo veselību, uzlabotu  dzīves kvalitāti un stiprinātu pašvērtējumu un pārliecību par sevi un savām nākotnes iespējām, veicinātu grūtāk aktivizējamu jauniešu iekļaušanu sabiedrībā un līdzdalības veicināšanu vietējās norisēs, parādot resursus brīvā laika pavadīšanas dažādošanai un vides izglītošanai.

Projekta ietvaros mudināsim jauniešus apgūt jaunas prasmes, attīstot  praktiskās dzīves kompetences un uzņēmējdarbības prasmes videi draudzīgās aktivitātēs, kuru ietvaros attīstīs: foreļu makšķerēšanas, jātnieka un zirgkopja, slidošanas un braukšanas ar sup dēļiem prasmes.

Dosimies pārgājienā, apgūstot 5 dzīves mācības: neatlaidību, cieņu pret dabu, prasmi pievērst uzmanību sīkumiem, laipnību un sadarbības māku.

Aicinām sekot aktualitātēm Jēkabpils BJC mājas lapā www.jekabpils-bjc.lv, https://www.facebook.com/jekabpilsBJC, https://www.facebook.com/13pirmdiena.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja L.Ražinska