Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Jēkabpils BJC būs bērnu pētnieciski eksperimentālais centrs "Gudro.lv"
Autors: Lilija Ražinska | 14.05.2014 | Komentāru nav

Ar Rietumus bankas labdarības fonda izsludinātā projekta konkursa “Sprīdis labākai dzīvei” un mūsu pilsētas un novada iedzīvotāju aktīvu atbalstu balsojumā – ar 1376 balsīm (2.vietu) esam saņēmuši apstiprinājumu idejai par centra “GUDRO.LV” izveidi.

Pētnieciski eksperimentālais centrs „GUDRO.LV” būs jauna interešu izglītības programma  bērniem vecumā no 6-10 gadiem, kas tiks atvērta BJC ar 2014.gada 1.septembri.

Programmas mērķis ir attīstīt  bērnu interesi un zinātkāri, veidojot iekšēju vēlmi, izmantojot tehnoloģiju zinātni, izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.

Projekta gaitā maija mēnesī tiks izstrādāta jauna interešu izglītības programma, kuras apguves procesā bērni, pedagogu vadībā, mācīsies, izpētot zinātniskos sasniegumus, saskatīt, pētīt, analizēt un secināt.

Jūnijā iekārtosim nodarbībām atvēlēto kabinetu, aprīkojot ar jaunām mēbelēm, nepieciešamajiem mācību materiāliem, bērnu literatūru.

Izglītības iestādēm centrs piedāvās pētnieciski-eksperimentālās nodarbības  sākumskolas vecuma bērniem.

Attīstot centra darbību, 2015.gadā plānojam paplašināt telpas, pielāgojot  līdzās esošo kokapstrādes kabinetu, lai izveidotu eksperimentāli-zinātniskās,  pētnieciskās un atpūtas zonas.

  • Projekta kopējais budžets: 4900 EUR
  • No Jēkabpils BJC piesaistītais līdzfinansējums: 900 EUR
  • No Rietumu Bankas labdarības fonda pieprasītie līdzekļi: 4000 EUR

BJC administrācijas vārdā sakām lielu paldies visiem idejas atbalstītājiem, kas iedvesmojās līdz ar mums un palīdzēja uzvarēt Rietumus bankas labdarības fonda projekta “Sprīdis labākai dzīvei”  konkursā.