Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Iedvesmojies un NO-TI-CI sev!
Autors: admin | 03.10.2012 | Komentāru nav

Biedrība "Jauniešu klubs "13.pirmdiena""

sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru

AICINA IKVIENU AKTĪVU JAUNIETI,  KURŠ VĒLAS ATKLĀT SAVUS TALANTUS!

 

Projekts "Iedvesmojies un NO-TI-CI sev!"

 

NOLIKUMS

Īss projekta apraksts:

Projekta realizācija sekmēs Jaunatnes politikas pamatprincipu: līdzdalības principa, informācijas pieejamības principa, vienlīdzīgu iespēju principa, jauniešu interešu ievērošanas principa, labvēlīgu sociālo un ekonomisko priekšnosacījumu principa, jauniešu integrācijas veicināšanas principa un mobilitātes nodrošināšanu.

Iesaistot jauniešus projektā, palīdzēsim noticēt savām spējām, celsim pašapziņu, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti un informācijas pieejamību, veicināsim viņu iniciatīvu un savstarpējo sadarbību.

Ar projekta aktivitātēm, vēlamies sameklēt un uzrunāt  mūsu pilsētas, novada un arī citu pilsētu, novadu jauniešus, kuri izteiktu vēlmi un būtu gatavi iepazīstināt plašāku sabiedrību ar saviem talantiem.

Vissvarīgākais projekta rezultāts

Vissvarīgākais rezultāts-sniegsim iespēju jauniešiem apzināties savu unikalitāti un iegūt iemaņas savu iekšējo resursu atrašanai un izmantošanai, personības profesionālās un garīgās izaugsmes attīstībai, savas pašapziņas celšanai.

Projekta tiešā mērķgrupa: Jēkabpils pilsētas un novadu jaunieši, jauniešu organizācijas, Jēkabpils pilsētas domes jaunieši, skolu pašpārvalžu līderi. Kluba vecbiedri.

Projekta netiešā mērķgrupa: ikviens interesents, pilsētas deputāti, skolotāji, uzņēmēji, mēdiji

Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada septembris - decembris

Vieta: Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs (Brīvības ielā 258, Jēkabpils)

 

Notici sev un savām spējām. Nāc un piedalies jauniešu kluba "13 pirmdiena" rīkotajā Talantu projektā "Iedvesmojies un NO-TI-CI sev !"

 

PLĀNOTĀ NORISE:

Datums un laiks

Tēma

septembris

Sagatavošanās darbi, nepieciešamo materiālu iegāde. Talantīgu jauniešu apzināšana, darbs pie flajera izgatavošanas.

Darbs pie nolikuma, afišu, ielūgumu izgatavošanas, gatavojoties novembra pasākumam

"Atklāj jaunus talantus!"

02.11.

18.00-24.00

Tautas nams

Bezmaksas pasākums jauniešiem TN

"Atklāj jaunus talantus!".

 Tā ietvaros radošo darbu izstāde un tirdziņš. Koncerts un ballīte. Jauniešu kluba "13.pirmdiena" 10 gadu darbības sumināšana. Uz pasākumu aicināsim pārstāvjus no pašvaldības, uzņēmējus  un organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem.

Pasākuma mērķis-ļaut jauniešiem izteikties, būt saredzamiem un ievērotiem.

24.-25.11.

BJC

2 dienu radošā darbnīca "Es varu!"

Tas būs turpinājums talantu meklējumos un pašapziņas celšanai. 2 dienu radošā darbnīca ļaus attīstīt un varbūt tikai atklāt sevī tās intereses un talantus, kurus jaunietis pats vēl neapzinās. Darbnīcas tiks organizētas sestdien un svētdien BJC telpās ar nakšņošanu, jo plānojam uzaicināt arī citu pilsētu jauniešus.

Jomas darbnīcām:

  • Bīk box;
  • Pašaizsardzības iemaņas;
  • Veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatprincipi;
  • Dīdžeja prasmes;
  • Jaunais reportieris;
  • Foto un video.

 

Informācijai:

Projekta vadītāja Lilija Ražinska (tel.65231284), biedrības Jauniešu klubs "13.pirmdiena" vadītāja, e-pasta adrese lilija67@inbox.lv

 IESAISTIES