Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Aicinām atbalstīt projektu „Sprīdis labākai dzīvei”
Autors: Lilija Ražinska | 11.04.2014 | Komentāru nav

AICINĀM ATBALSTĪT PROJEKTU

RIETUMU BANKAS LABDARĪBAS FONDA PROJEKTS „SPRĪDIS LABĀKAI DZĪVEI”

BĒRNU PĒTNIECISKI  EKSPERIMENTĀLAIS CENTRS „GUDRO.LV”

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs

Bērniem vecumā no 6-10 gadiem

Projekta mērķis: Izveidot  pētnieciski eksperimentālo centru „GUDRO.LV”, lai attīstītu  bērnu interesi un zinātkāri, veidojot iekšēju vēlmi, izmantojot tehnoloģiju zinātni, izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.

Paredzamais galarezultāts:

  • Uz Jēkabpils BJC esošās bāzes izveidots un ar materiāli tehnisko bāzi daļēji aprīkots pētnieciski eksperimentālais centrs bērniem „GUDRO.LV”. (aprīkota telpa)
  • Izstrādāta jauna zinātniski pētnieciska programma 3 gadiem bērniem vecumā no 6-10 gadiem „gudro.lv”.
  • Sākot ar 2014.g. 1.septembri pētnieciski eksperimentālā interešu izglītības programma „GUDRO.LV” tiek piedāvāta kā jauns pulciņš.
  • Skolām centrs piedāvās  pētnieciski-eksperimentālās nodarbības sākumskolas vecuma bērniem.

Attīstot centra darbību, 2015.gadā plānojam paplašināt telpas, pielāgojot  līdzās esošo kokapstrādes kabinetu, lai izveidotu eksperimentāli-zinātniskās,  pētnieciskās un atpūtas zonas. Piesaistot ESF fondu, pašvaldības līdzekļus, labiekārtojam teritoriju ar zinātniskiem eksponātiem, āra trenažieriem.

Projekta kopējais budžets EUR: 4900 EUR

No Jēkabpils BJC piesaistītais līdzfinansējums, EUR: 900 EUR

No Rietumu Bankas labdarības fonda pieprasītie līdzekļi, EUR: 4000 EUR

Iespēja nobalsothttp://www.visidati.lv/aptauja/951157976/1/

http://www.rblf.lv/, sadaļa AKTUĀLI ( 2014.gada 10.aprīlis )

Ja atbalstāt ideju, lūgums nobalsot līdz 23.aprīlim! Paldies!