Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Īstenots Solidaritātes projekts “Darām visi kopā!”
Autors: Elīna Ziediņa | 29.12.2021 | Komentāru nav

Jēkabpils novada pašvaldība, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, laika posmā no 01.09.2020.-31.12.2021. jauniešu grupa ir īstenojusi Solidaritātes projektu “Darām visi kopā!”. Projekta komandu veidoja jaunietes – Egita Mihailova, Ieva Vāsule, Ieva Zanda Štelmahere, Svetlana Doļinovska un Nataļja Tereskina. Projekta mērķis bija solidarizēties ar Jēkabpils ģimenēm un dot iespēju organizēt daudzveidīgas aktivitātes ģimenēm, kurās var iesaistīties visa ģimene.

BJC_Solidaritates_projekts_fotoProjekta ietvaros realizētas sekojošas aktivitātes – projekta atklāšanas aktivitāte, kuras laikā ģimenes varēja izbaudīt burbuļu prieku un trenēt līdzsvaru uz balansa lentām. Projekta ietvaros notika vairākas radošas  un socializācijas aktivitātes ģimenēm, kurās ģimenes varēja radoši  darboties un arī iepazīties un socializēties un veidot jaunas draudzības saites– tika darināti sapņu ķērāji, pērlīšu kroņi,  polimēra krūzītes, apgūta sietspiedes tehnika, online notika 2 aktivitātes – 2021. gada iedvesmas sesija ģimenēm ar apmācību vadītāju  Zani Veinbergu un radošā mantiņu gatavošana un decembrī notika projekta noslēguma pop-up norise Jēkabpils pilsētas ielās. Paldies ikvienai ģimenei par dalību aktivitātēs!

Solidaritātes projektu mērķis ir dot iespēju jauniešiem, vecumā no 18-30 gadiem pašiem gūt pirmo projektu pieredzi un arī finansējumu savu ideju īstenošanai. Ja arī Tu vēlies solidarizēties ar kādu sabiedrības grupu un risināt kādu sev un sabiedrībai aktuālu problēmu, sazinies pa tālr. 26001913 vai raksti uz jekabpils.jaunatne@gmail.com. Nākamais projektu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 23. februāris.

Projekta īstenošanas laiks no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim (ar projekta pagarinājumiem)
Projekta finansējums: EUR 4222,00.

Projekts “Darām visi kopā!” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisija nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Projekta “Darām visi kopā!” komanda

 jaunatnes aģemtūra logo   EU_solidaritate_logo    Jekabpils_logo (1)    BJC_logo