Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Zemgales reģionālā konference jaunatnes darba attīstībai „Ievirzi Zemgali”
Autors: Līga Dzene | 15.10.2013 | Komentāru nav

Jaunais mācību gads ir klāt ar jaunām un interesantām iespējām, kuras noteikti jāizmanto jebkuram, kam tās ir dotas. Vienu no tām 27.septembrī izmantoja daudzi jaunieši no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils 2. vidusskolas, Jauniešu kluba „13. Pirmdiena”, Jēkabpils 3. vidusskolas, Jēkabpils NVO centra, jauniešu domes, dodoties ciemos pie baušķeniekiem.

27. septembrī Bauskā, Mežotnes pils telpās, norisinājās Zemgales reģionālā konference jaunatnes darba attīstībai „Ievirzi Zemgali”. Visas dienas garumā interesenti dalījās savā pieredzē, apmainījās viedokļiem un guva jaunu informāciju no citiem Zemgales reģiona aktīvistiem – pašvaldību amatpersonām, jauniešu centru darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem, brīvprātīgajiem, jauniešiem, kas dara.

Pirmajā dienas daļā visiem klātesošajiem bija iespēja klausīties labas prakses piemēros Zemgalē par labu starpinstitūciju sadarbību veiksmīgas jaunatnes politikas īstenošanā, iegūt uzskatāmu, faktiem bagātu informāciju par jaunatnes darba attīstību Zemgales reģionā, klātienē piedalīties paneļdiskusijā par jaunatnes darba nozīmi jauniešu iniciatīvu attīstībai reģionos, kā arī iepazīties ar realizētajiem projektiem, pateicoties Latvijas-Šveices sadarbības programmai „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”.

Dienas otrā daļa norisinājās brīvākā un radošākā gaisotnē pēc World cafe (Pasaules kafejnīca) metodes, kad visi konferences dalībnieki darbojās grupās, lai izstrādātu ierosinājumus tālākai sadarbībai un attīstībai Zemgalē. Grupās apskatītie jautājumi bija tieši saistīti ar jauniešu aktivitātes veicināšanu dažādās nozarēs, kā arī liela nozīme tika piešķirta jautājumiem par jaunatnes darbinieka nepieciešamību un nozīmi reģionos. Katram dalībniekam bija iespēja dalīties ar savu pieredzi, veiksmes stāstiem, labiem piemēriem un informēt citus par situāciju savā pilsētā. Dalībnieki ne vien labi pavadīja dienu un iepazinās ar jauniem cilvēkiem, bet arī smēlās idejas, ko varētu realizēt paši, lai uzlabotu ikdienu, mūsu gadījumā – Jēkabpilī.

Sakām lielu paldies Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra metodiķei Sarmītei Stikānei par iespēju piedalīties, vērtīgi pavadīt laiku un sniegt savu ieguldījumu tālāko mērķu izstrādē, lai veicinātu sadarbību starp jauniešiem, jauniešu nevalstiskajām organizācijām un citām jaunatnes jomā iesaistītajām pusēm Zemgalē! Par sadarbību nākotnē!