Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2019"
Autors: Vita Talla | 07.03.2019 | Komentāru nav

Aijā, manu skaņu balsi
Kā no skaidra avotiņa;
Tālu tautas klausījās,
Cepurītes noņēmuši

Vēl nupat - 19. februārī Jēkabpils tautas namā notika vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2019” 1. kārta, kurā piedalījās 11 skolu vokālie ansambļi no Jēkabpils pilsētas un Krustpils un Jēkabpils novadiem. Konkursa mērķis ir- sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē, kā arī veicināt bērnu un jauniešu vokālo ansambļu radošo darbību, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā.

Konkurss jau tradicionāli norisinās vienreiz gadā, kopā aicinot skanīgākos vokālos ansambļus no visas Latvijas. Konkursa 1.un 2.kārtas dalībnieki gatavo trīs dziesmas, no kurām divas ir a cappella.

Apzinot sava kultūrvēsturiskā novada tautasdziesmu mantojumu, viena ir latviešu tautas dziesma/apdare a cappella. Otrā un trešā – brīvas izvēles latviešu autora oriģināldziesma vai latviešu tautasdziesmas apdare, kurā izmantoti mūsdienīgi izteiksmes līdzekļi.

Žūrijas komisijai bija jāveic sarežģīts uzdevums: novērtēt vokālo ansambļu sniegumu un izvirzīt labākos un skanīgākos kolektīvus  nākamai, 2.kārtai - Rēzeknē.

Vokālās mūzikas konkursa „ Balsis 2019” 1. kārtā  piedalījās:

 • Krustpils pamatskolas 1.-4. klašu vokālais ansamblis „Saulstariņš”, skolotāja Maija Kīne
 • Zasas vidusskolas 1.-4. klašu vokālais ansamblis, skolotāja Velta Ziemele
 • Rubeņu pamatskolas 2.-5.klašu.ansamblis,  skolotāja Inga Valpētere
 • Jēkabpils pamatskolas 1.- 3. klašu vokālais ansamblis „Smaidulīši”, skolotāja Kristīne Studāne- Indriksone
 • Ābeļu pamatskolas 1.- 4.klašu vokālais ansamblis, skolotāja Iveta Bērziņa
 • Jēkabpils 3.vidusskolas  1.-4. klašu zēnu vokālais ansamblis „Dziedošie”, skolotāja Santa Kasparsone
 • Jēkabpils 3.vidusskolas  3.- 5. klašu vokālais ansamblis, skolotāja Ija Grudule
 • Jēkabpils pamatskolas 4.  klases vokālais ansamblis, skolotāja Maija Kondrāte
 • Zasas vidusskolas 5.-9.klašu vokālais ansamblis, skolotāja Velta Ziemele
 • Jēkabpils 3.vidusskolas  5.- 9. klašu vokālais ansamblis „Melodija”,  skolotāja Santa Kasparsone
 • Jēkabpils Valsts ģimnāzijas  meiteņu vokālā grupa  „Pienāc biežāk!”,  skolotāja Sandra Bondare

Vadoties pēc konkursa nolikuma, uz konkursa 2. kārtu tika izvirzīti vokālie ansambļi, kuri 1. kārtā ieguva 1. pakāpi un augstāko punktu skaitu, tādejādi šī gada 1. martā Rēzeknē, Jēkabpils pilsētu un Jēkabpils novadu Latgales novada konkursā pārstāvēja 6 lieliski ansambļi:

Jēkabpils pamatskolas 1.- 3. klašu vokālais ansamblis „Smaidulīši”, Ābeļu pamatskolas 1.- 4.klašu vokālais ansamblis, Jēkabpils 3.vidusskolas  1.-4. klašu zēnu vokālais ansamblis „Dziedošie”, Jēkabpils pamatskolas 4.  klases vokālais ansamblis, Jēkabpils 3.vidusskolas 5.- 9. klašu vokālais ansamblis „Melodija”, atvedot mājās 1. pakāpes laureātu diplomus, bet Jēkabpils Valsts ģimnāzijas  meiteņu vokālā grupa  „Pienāc biežāk!”- Augstākās pakāpes diplomu.  

No sirds lepojamies ar  lieliskajiem dziedošajiem  bērniem un jauniešiem un pateicamies skolotājām par ieguldīto darbu un sirsnību..

Lai skanīgs un dziesmots pavasaris!

3.vsk. Melodija3.vsk zēniJVĢ grupa "Pienāc biežāk"