Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Radi rotājot”
Autors: Everita Stradiņa | 04.07.2020 | Komentāru nav

Šis gads Latvijas skolu jaunatnei iesākās rosīgs, darbiem, centības, gribas un prieka pildīts. Kopā ejams uz Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētkiem! Lai arī dziesmu un deju svētki ir pārcelti uz nākamo – 2021.gadu, darbība un gatavošanās turpinās. Šo svētku mākslinieciskais koncepts ir “ROTĀ”. To raksturo trīs atslēgvārdi: ROTĀT — ROTA — ROTAĻA. Arī vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projektā “Radi rotājot” par pamatu mākslas programmas aktivitātēm tika ņemtas tēmas - rotas, rotāšanās, rotājumi, rotāšana dabā, sadzīvē, telpā, kultūras mantojumā, latviešu tautas folklorā.

13.martā Jēkabpilī, Bērnu un jauniešu centrā notika vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursa 1.kārta. No 13 iesūtītajiem Jēkabpils izglītības iestāžu audzēkņu darbiem uz 2.kārtu tika izvirzīti seši. 30.jūnijā Rēzeknē Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” tika organizēta konkursa 2.kārta, kurā darbus no visa Latgales novada vērtēja VISC izveidota vērtēšanas komisija.

No Jēkabpils uz 3.kārtu izvirzīti: Marta Līvzeniece “Saulīte rotā ābeļu dārzā” (JVĢ, skolotāja Elga Skrebele), Anda Dombrovska “Dravenieka līgaviņa” (JVĢ, skolotāja Elga Skrebele), Ievas Dudarevas, Kitijas Elksnes un Evelīnas Stalidzānes kopdarbs “Jēkabpils saulrieta rotā” (JVĢ, skolotāja Elga Skrebele) un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra mākslas studijas dalībnieču Vanesas Vasiļevskas, Megijas Lazdiņas un Elīnas Ceriņas kopdarbs “Saules riti” (skolotāja Anda Ozoliņa-Krūmiņa).

3.kārta norisināsies nākamgad, Rīgā Svētku laikā.

Esam lepni par mūsu radošajiem, prasmīgajiem un talantīgajiem audzēkņiem un mākslas skolotājiem!