Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Viena Zemes Diena
Autors: Everita Stradiņa | 01.06.2022 | Komentāru nav

Visā pasaulē atzīmē vairākas starptautiskas vides dienas, kas aptver visas vides zinātnes jomas. Vienas no zināmākajām norisēm ir Zemes stunda (marta pēdējā sestdienā) un Zemes diena (22.aprīlī). Saistībā ar tām organizētas dažādas izglītojošas aktivitātes, nodarbības, ietverot tēmas par klimata pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību, piesārņojuma ietekmi, rīcību problēmu novēršanai.

Bērnu un jauniešu centrs martā izsludināja vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas plakātu konkursu, kurā piedalīties aicināja Jēkabpils novada vispārējās un interešu izglītības iestāžu 5.-9. klašu skolēnus.

Konkursa dalībnieki tika rosināti attēlot vienu zemes dienu, pievēršot uzmanību norisēm dabā, novērtējot zemi un visu, ko tā mums sniedz, saskatot skaistumu apkārtnē. Cik daudz tajā var notikt un notiek, un tikpat labi varētu nenotikt. Cik nozīmīgas ir apkārtējās dabas vērtības un, kāda ir to nozīme cilvēku dzīvē. Un otrādi – cilvēka nozīme un ietekme uz tām.

Dalībnieku darbus vērtēja vērtēšanas komisija – Iveta Vucena (Jēkabpils Agrobiznesa koledža, dizaina pedagogs), Elga Skrebele (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, vizuālās mākslas skolotāja) un Sigija Šķēle-Tomiņa (Jēkabpils mākslas skolas skolotāja). Saskaņā ar komisijas vērtējumu dalībnieki saņēma I, II, III pakāpes diplomus (5.-7.klašu un 8.-9.klašu grupās) un atzinības.

I pakāpes diplomus ieguva Jēkabpils 2. vidusskolas 8. klases skolniece Adelina Kovaļova un Salas vidusskolas 6. klases skolniece Milana Višņakova.

II pakāpes diplomus saņēma Jēkabpils 2. vidusskolas 8. klases skolniece Marija Ignatoviča un Viesītes vidusskolas 7. klases skolniece Sindija  Naudiņa.

III pakāpes diplomi - Salas vidusskolas 5. klases skolniecei Laumai Valeskalnai un Viesītes vidusskolas 9. klases skolniecei Alīnai Tiļiņinai.

Paldies ikvienam dalībniekam un vizuālās mākslas skolotājam par radošumu, izdomu un vērtību izpratni.

Visi konkursa darbi ir apskatāmi izstādē Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības 258, Jēkabpilī.