Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Trases automodelisms aizrauj!
Autors: Everita Stradiņa | 01.03.2023 | Komentāru nav

Kopš 2021.gada novembra Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā darbojas tehniskās jaunrades interešu izglītības pulciņš “Trases automodelisms”. Astoņu celiņu trase, ar kopējo garumu 45 metri, uzstādīta Jēkabpils 2.vidusskolā, Rīgas ielā 192. Programmu vada skolotājs Edmunds Smans, un pulciņu apmeklē tehniku un tehnisko sporta veidu mīloši skolas vecuma bērni un jaunieši.

Trases automodelisms ir tehnisks un reizē izglītojošs sporta veids. Programma paredz, ka katrs audzēknis izgatavo pats savu elektriski vadāmu automobiļu modeli, ar kuru braukt pa speciāli izveidoto trasi un izjust sacensības garu.

Tehniskā jaunrade ir arī viens no personības veidošanās un attīstības komponentiem. Lielus sasniegumus var nodrošināt, ja audzēknis agri iesaistās jaunrades procesā, apgūstot praktiskās iemaņas, piemēram, metālapstrādē un elektromehānikā, attīstot radošumu, vispārējās un tehniskās zināšanas. Šādi jauniešos tiek radīta un nostiprināta interese par eksaktajām un tehniskajām zinātnēm. Savukārt, pacietība, atbildība, precizitāte ir prasmes, kas noderēs ne tikai automodelisma sacensībās, bet arī dzīvē.

18.februārī Rīgā norisinājās sacensības "Rīgas Motormuzeja kauss", kurās piedalījās arī mūsu BJC pulciņa “Trases automodelisms” audzēknis Valters Ozoliņš.

Foto no sacensību dienas.

Apraksta nav!